Stockholm.
Stockholm.

Sverige dårligst på arbeidsmiljø i Norden

Er Sverige det dårligste landet i Norden på arbeidsmiljø? Målt etter antall tilsynsinspektører i forhold til antall sysselsatte i landet, er svaret ja.

Publisert

Svenskene har langt lavere budsjett for arbeidsmiljø og færre arbeidsinspektører enn sine nordiske naboland, melder det svenske nettstedet arbetet.se. Fra å ha vært et foregangsland på 1970- og 1980-tallet på området arbeidsmiljø, har landet sakket akterut. Sverige har ikke levd opp til internasjonale krav til arbeidsmiljøet på mange år.

Krav: Én inspektør pr. 10 000 ansatte

Ifølge FNs arbeidsmarkedsorgan, ILO, bør det være én inspektør pr. 10 000 arbeidere. Sverige, med sine 5,1 millioner sysselsatte, bør derfor ha 510 arbeidsinspektører for å overholde FNs retningslinjer. I fjor hadde landet 258.

Nabolandene har flere

Det er langt færre i forhold til arbeidsstyrken enn hos våre nordiske naboer. For eksempel har Finland halvparten så mange sysselsatte som Sverige, men 62 flere arbeidsinspektører.

Norge har mer enn 2,7 millioner sysselsatte, og Arbeidstilsynet har 300 inspektører. I kroner og øre er det også Norge som bruker mest penger, ifølge et nyhetsbrev fra LO Brussel. Vi lever dermed opp til FNs retningslinjer. Det samme gjør Finland og Danmark. Danmark har tre millioner sysselsatte i arbeidsstyrken – det vil si to millioner færre enn i Sverige. Likevel har de flere arbeidsinspektører, 280, og klarte å gjøre flere arbeidsplassbesøk i 2019 enn sine svenske kolleger. Mens Danmark gjennomførte mer enn 36 000 inspeksjoner og tilsyn, utførte Sveriges arbeidsinspektører 27 000. Island er også mye bedre enn Sverige, selv om de ikke helt når opp til å få godkjenning fra FN.

Ingen nye midler

Selv om den svenske regjeringen ønsker å se større ambisjoner fra det svenske arbeidsmiljøorganet, legges det ingen nye midler til. Målet om å ha 300 inspektører på plass innen utgangen av 2020 mislyktes. I år er det planlagt bare for nyrekruttering på arbeidsmarkedet for å erstatte de som går ut i pensjon og andre avsluttede stillinger.

(arbetet.se)

Powered by Labrador CMS