Håvard-Ragnhildstveit-Fusa-
Håvard-Ragnhildstveit-Fusa-

Fusa fekk Arbeidsmiljøprisen

Fusa kommune er tildelt Arbeidsmiljøprisen 2011 for Hordaland. Utdelinga fann stad på Arbeidsmiljøkonferansen i Ulvik i oktober. KS, Fagforbundet og Utdanningsforbundet i Hordaland står bak prisen.

Publisert

Bading heile året er eitt av tilboda frå Fusa i farten. (Foto: Jan Tveita)

I grunngjevinga vart særleg Fusa i farten-prosjektet trekt fram. Arbeidsmiljøutvalet (AMU) i Fusa fremja Fusa kommune som kandidat for årets pris og grunngav kandidaturet med det arbeidet som er gjort med arbeidsmiljøet i heile organisasjonen den siste tida og særleg i 2011.

Fusa i farten

Den store arbeidsmiljøsatsinga i år har vore Fusa i farten, som vart sett i gang etter initiativ frå AMU i kommunen. Prosjektet har ført til omfattande lokal og nasjonal merksemd og mediadekning. Dette har i seg sjølv også ført til auka sjølvkjensle i organisasjonen, skriv kommunen på sine heimesider.

Engasjement og samhald

I tillegg til å gje eit løft med auka fysisk aktivitet har det gjeve engasjement, motivasjon og samhald i einingane og i heile Fusa kommune. Aksjonen gav difor eit godt bidrag både til fysisk og mental folkehelse blant dei tilsette i kommunen og eit betre arbeidsmiljø, heiter det i grunngjevinga frå AMU.

Romsleg

Andre faktorar som medverka til at Fusa kommune fekk arbeidsmiljøprisen er:

Fusa kommune:

● er IA-bedrift som byr dei tilsette på unike kulturopplevingar.

● Har gjennom året hatt oppfrisking av verdisettet Romsleg.

● Har eit lågt sjukefråvær, og det vart i 2010 redusert endå meir.

● Har satsa medvite på leiarutvikling og kompetanseheving.

● Har ein grundig og god kommuneplan med fokus på eit godt arbeidsmiljø.

(Fusa kommune)

Håvard Ragnhildstveit har vore ildsjel i prosjektet Fusa i farten. (Foto: Jan Tveita)

Du kan lese meir om Fusa i farten i siste nummer av HMS-magasinet, som er ute i posten nå!

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken!Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"