kontormeditasjon
kontormeditasjon

Slik bruker du HMS-konsulenten riktig

En dyktig rådgiver kan tilføre dine medarbeidere ny kunnskap og gode holdninger. Men engasjementet kan også grunnstøte. Første bud for å lykkes er å avgrense oppdraget.

Publisert

- Et vanlig problem er at mange går ut og prøver å kjøpe seg et HMS-system, uten å delta noe særlig selv. Det vi alltid anbefaler, er å engasjere seg selv i jobbene.Bruk konsulenten kun på det du ikke klarer selv, anbefaler Rino Langlie, som selv er HMS-rådgiver i avdelingen Risk Management Services i If Skadeforsikring.

Vit hva du vil - Hovedpoenget er å vite hva du engasjerer konsulenten i, og spesifisere dette veldig nøye. Ikke vær generell, da kan du raskt ende opp med en generell 50-siders rapport som du kanskje ikke får brukt så mye av. Kjøper du store konsulenttjenester, kan de lett ende som hyllefyll.- Vår erfaring er at du gjerne kan kjøpe konsulenttjenester for å sette i gang en prosess. Konsulenten kan gjerne også lede prosessen, men de ansatte må delta hele veien. En av rådgiverens viktigste oppgaver er å vise de ansatte hvilken erfaring og kompetanse de har, hvor de står i terrenget.- Når du bruker eksterne rådgivere, er det alltid en fare for at kompetansen forsvinner straks rådgiveren reiser sin vei. Hvordan kan rådgiveren hjelpe de ansatte i virksomheten med å få et langsiktig forhold til risiko i egen virksomhet?- Rådgiveren må prøve å spre risikoforståelsen ut blant de ansatte. Dette kan gjøres på flere måter: Ved å holde kurs, bevisstgjøre de ansatte under befaringer, og ved å gi dem eksempler på farlige arbeidsoppgaver. Dermed vil de ansatte få et forhold til farene. Det er mye vanskeligere å rapportere avvik dersom du ikke har et forhold til faremomentene på din egen arbeidsplass. - Når jeg gir praktiske eksempler ute på en arbeidsplass, er det utrolig hvor fort de ansatte forstår og kopler disse opp mot sin egen arbeidsplass. HMS-arbeidet er helt avhengig av å få hver enkelt ansatt til å forstå hva risiko innebærer. Men dette forutsetter altså at de ansatte gis kursing og trening, understreker Langlie.

Vaktselskapene inn på banenBruker du konsulenten riktig, kan du altså få gode råd som hjelper deg i hverdagen. Et alternativ til å shoppe planer og teorier, er å konkurranseutsette den praktiske biten av HMS-arbeidet. Da tenker vi ikke på innleie av en HMS-ansvarlig, men selve gulvarbeidet - vernerunder, ettersyn og liknende.Vaktbransjen er blant dem som kaster sine øyne på dette markedet. Utviklingen er høyst naturlig: Bransjen har lang erfaring i å føre tilsyn med bygninger og verdier, og dagens vektere har en god del HMS-relaterte temaer i sin utdanning.I tillegg til den store utviklingen i kompetanse, hjelper den teknologiske utviklingen vaktselskapene til å skreddersy rapporterings- og dokumentasjonssystemer som kan inngå som en del av HMS-systemet i bedriften. Bjarte Falch Pedersen, regiondirektør i Vakt Service, er blant dem som tror vaktselskapene vil tilby stadig flere HMS-tjenester fremover:- Vaktselskapene kan i de fleste tilfeller delta som rådgivere i planlegging og utarbeidelse av HMS-systemer. I tillegg kan vektere delta i det operative HMS-arbeidet, for eksempel målinger av støy, lys og støv, utarbeidelse av instrukser og prosedyrer, registrering av skader og nestenulykker, gjennomføring av vernerunder med fokus på brannsikkerhet og rømning, og sjekking av tilstedeværelsen av brann- og førstehjelpsutstyr. Vi har faktisk et eget begrep som heter HMS-vekter.- Dessuten opplever vi at flere og flere bedrifter ønsker hjelp fra vaktselskapene til å gjennomføre realistiske øvelser på arbeidsplassen for å kunne forbedre sitt sikkerhetsarbeid. Vi kan i noen grad også bistå bedriften med beredskapsplanlegging og krisehåndtering. Må brukes med fornuft - Bedrifter kan altså leie inn vaktselskaper til å gjennomføre deler av HMS-arbeidet. Kan du si litt om faremomenter og begrensninger? - Du kan gå i den fellen å miste eierskapet til ditt eget HMS-arbeid. For å oppnå gode HMS-resultater må alle i organisasjonen delta, kjenne innholdet i og ta ansvar i forhold til bedriftens HMS-bestemmelser. Det er ikke mulig å kjøpe seg fri fra ansvaret!

- Derimot kan det være en god idé å leie en aktiv part som sørger for å ha fokus og kontinuitet på HMS-arbeidet. Det finnes også en del viktige elementer som eksterne aktører vanskelig kan delta aktivt i.

- Eksempler?- Tiltak for å redusere sykefraværet, utarbeidelse av trygge jobbrutiner, bidrag til det psykososiale arbeidsmiljøet, konflikter mellom ansatte.

- Hvordan kan bedriften unngå at innleie blir en sovepute for sitt eget HMS-arbeid? - Et vaktselskap kan i mange tilfeller, med fordel, være den part som samler inn informasjon, gjennomfører kontroller og produserer dokumentasjon. Dette er ressurssparende, da vekteren allerede utfører andre typer inspeksjoner og kontroller ved bedriften.- Det er dog avgjørende at bedriften bruker de innsamlede opplysningene, både som et verktøy for å forbedre HMS-forholdene i bedriften, og for å avdekke negative trender i bedriften på et tidlig tidspunkt. Soveputen unngås altså ved at det er en aktiv dialog mellom vekteren som utfører det operative arbeidet og den/de i bedriften som er ansvarlig for HMS-arbeidet.

HMS er lønnsomt- Ellers vil jeg tilføye at vi opplever store kvalitetsforskjeller på HMS-arbeidet fra bransje til bransje, og fra bedrift til bedrift. Noen ser på HMS som krav fra myndighetene, andre som et middel til å forbedre lønnsomheten. Vi mener selv å kunne dokumentere at et høyt fokus på HMS, med aktiv deltakelse fra alle parter, er en meget lønnsom investering for bedriften. - Vi er selv en typisk tjenesteleverandør, og lønnskostnadene utgjør over 80 prosent av de totale utgiftene. Å senke sykefraværet fra eksempelvis 10 til 5 prosent i en slik bedrift gir store utslag på bunnlinjen. I noen bedrifter kan dette utgjøre forskjellen mellom å være eller ikke å være, avslutter Falch Pedersen.