En ny jobbundersøkelse fra FINN viser at nesten halvparten av ansatte i privat næringsliv sier at de kan være interessert i å jobbe i offentlig sektor. Det er en økning på åtte prosentpoeng fra januar 2020.
En ny jobbundersøkelse fra FINN viser at nesten halvparten av ansatte i privat næringsliv sier at de kan være interessert i å jobbe i offentlig sektor. Det er en økning på åtte prosentpoeng fra januar 2020.

Færre vil jobbe i privat sektor

Koronakrisen har allerede gjort mye med arbeidslivet. Nå viser en ny undersøkelse at stadig flere vil jobbe i det offentlige.

Ny jobbundersøkelse fra FINN viser at nesten halvparten av ansatte i privat næringsliv sier at de kan være interessert i å jobbe i offentlig sektor. Det er en økning på åtte prosentpoeng fra januar 2020.

Undersøkelsen, som er utført av FINN jobb i samarbeid med Opinion, viser at arbeidstakerne i privat sektor i større grad er interessert i jobb i offentlig sektor nå enn tidligere i år. Samtidig er det en tilbakegang fra januar 2020 blant offentlig ansatte som kan tenke seg jobb i privat sektor.

- Offentlig sektor oppleves nok atskillig tryggere i en tid hvor alt er urolig. Men det er ikke tryggheten alene som gjør sektoren interessant. Offentlig sektor har hatt en sterk posisjon blant jobbsøkerne lenge. Dette kan for eksempel henge sammen med at vi også har sett stor grad av utvikling og innovasjon på offentlige arbeidsplasser, noe som er attraktivt for arbeidstakerne, sier Christopher Ringvold, jobbanalytiker og produktdirektør for FINN jobb.

Privat sektor på flyttefot

FINNs ferske jobbundersøkelse viser at 48 prosent av respondentene som jobber i privat sektor kan være interessert i tilsvarende stilling i offentlig sektor. Noe som er en økning på åtte prosentpoeng siden FINN gjennomførte sin forrige jobbundersøkelse i januar 2020.

- Offentlig sektor har over tid posisjonert seg godt blant arbeidstakerne. De siste årene har vi sett en økt profesjonalisering av stillingsannonsene fra det offentlige. Det er stillingsannonser som viser attraktive og spennende jobber med et konkurransedyktig lønnsnivå, sier Ringvold i FINN:

- I tillegg har mange offentlige arbeidsgivere viktige samfunnsoppdrag, og disse stillingene bidrar positivt til samfunnet, noe vi vet at stadig flere arbeidstakere er opptatt av. Privat sektor oppleves heller ikke som like attraktivt for ansatte som allerede jobber i offentlig sektor.

27 prosent av respondentene som jobber i offentlig sektor svarer i den nye undersøkelsen at de kan være interessert i stilling i privat sektor. Dette er en nedgang på 13 prosentpoeng fra januar 2020.

Christopher Ringvold er jobbanalytiker og produktdirektør for FINN jobb.
Christopher Ringvold er jobbanalytiker og produktdirektør for FINN jobb.

Flere jakter jobb på FINN

I mars 2020 var nærmere to millioner unike brukere innom stillingsannonsene på FINN jobb. Det er over 180 000 flere enn i samme periode i fjor.

– Vi ser stor aktivitet blant arbeidstakere som orienterer seg i stillingsmarkedet, og interessen for stillinger i offentlig sektor er tydelig. Antall besøk til stillinger på FINN er høyere enn den var på samme tid i fjor, og reflekterer situasjonen mange arbeidstakere nå opplever på sine arbeidsplasser. Det er enda flere som ønsker å være kjent med mulighetene som finnes, forklarer jobbanalytikeren.

Tvungen omstilling

Koronakrisen medfører ikke bare usikkerhet alene. Den bidrar også til endring i arbeidsmetodikk. I løpet av mars måned har krisen tvunget de fleste arbeidsplasser i både offentlig og privat sektor til å jobbe enda mer digitalt. Dette blir relevant erfaring for norske arbeidstakere.

Etterspørselen etter digital kompetanse har også hatt et enormt byks i jobbannonsene på FINN de siste årene, med en vekst på hele 380 prosent siden 2016.

Ringvold i FINN tror digital kompetanse blir hygienefaktor fremover, og i mindre grad vil etterspørres eksplisitt i stillingsutlysningene.

- I løpet av koronakrisen vil svært mange arbeidstakere få økt digital kompetanse. Omstillingsevnen vi har sett i norsk arbeidsliv de siste ukene er interessant, og bør bidra til optimisme for fremtidens arbeidsmarked. Selv om det er krevende tider nå, avdekker vi en enorm endringskapasitet og fleksibilitet blant arbeidstakerne, som vil komme godt med når vi skaper fremtidens arbeidsmarked, sier Ringvold.

Om undersøkelsen: Undersøkelsen er utført av FINN jobb i samarbeid med Opinion mellom 30. mars og 1. april blant et landsrepresentativt utvalg av den yrkesaktive befolkningen.

(FINN/NTB Kommunikasjon)