Ansatte over 50 år ønsker slettes ikke å være utdaterte. En fersk undersøkelse fra Akademikerne viser at eldre arbeidstakere ønsker kompetansepåfyll, men mange opplever at det ikke er tid til dette i en travel arbeidshverdag. (Foto: Colourbox)
Ansatte over 50 år ønsker slettes ikke å være utdaterte. En fersk undersøkelse fra Akademikerne viser at eldre arbeidstakere ønsker kompetansepåfyll, men mange opplever at det ikke er tid til dette i en travel arbeidshverdag. (Foto: Colourbox)

Eldre ansatte vil ha mer kompetanse

Fersk undersøkelse viser at ansatte over 50 år har vilje, men hindres av tid og måten etter- og videreutdanningen tilbys.

Publisert

Undersøkelsen, som er laget av NIFU på oppdrag fra Akademikerne og Senter for seniorpolitikk, viser at eldre arbeidstakere ønsker kompetansepåfyll, men mange opplever at det ikke er tid til dette i en travel arbeidshverdag.

– Her må arbeidsgivere som er opptatt av de ansattes kompetanse våkne. Gi seniorene mer tid og rom til videreutdanning slik at de holder seg oppdaterte og relevante i arbeidslivet. Norge skal gjennom store omstillinger, og vi skal fortsette i jobb lenger. Den eldre arbeidsstyrken blir en enda større gruppe som må få mulighet til å utvikle seg i tråd med det arbeidslivet krever, sier leder i Akademikerne, Kari Sollien.

Rapporten tar for seg kompetanse hos arbeidstakere over 50 år. Respondentene er 1819 medlemmer av Akademikernes foreninger Econa, Tekna, Juristforbundet og Naturviterne.

Dette er noen av funnene:

  • To av tre ansatte sier ifølge NIFU-rapporten at deres arbeidsplass mangler planer for kompetanseutvikling, eller at de ikke kjenner til om det finnes slike planer.
  • Under 40 prosent av de spurte mener arbeidsgiver tilrettelegger godt for kompetanseheving.
  • Det mest brukte kompetansehevingstiltaket er eksterne kurs, men bare 56 prosent av arbeidsplassene tilbyr dette. Bare 19 prosent av arbeidsplassene har en mentorordning.

I tillegg viser Akademikernes ferske medlemsundersøkelse fra 2019 at halvparten av de spurte over 55 år ønsker etter- og videreutdanning. Det er bare 13 prosent av de spurte over 55 år som svarer at de nylig har gjennomført etter- og videreutdanning.

– Tilbudene til kompetanseheving må bli flere, mer varierte og bedre tilpasset de ansattes arbeidshverdag. Kompetanseutvikling må inkluderes i planer og budsjetter i langt større grad enn i dag, slik at arbeidstakerne kan utvikle kompetansen sin. Det er alle tjent med, sier Sollien.

Rapporten peker på følgende tiltak for å gi seniorene i arbeidslivet kompetanseheving:

Arbeidsgivere:

• Opprette arenaer for erfaringsutveksling

• Formalisering av tid til kompetanseutvikling

• Vurdere muligheter for toveis kompetanseoverføring mellom seniorer og juniorer

• Bedre informasjon om kompetanseutviklingstilbud til akademikere

Arbeidstakere:

• Fortsette å ta initiativ til egen læring og vurdere hva man kan lære av yngre arbeidstakere

• Holde seg oppdatert på kompetanseutviklingstiltak

Myndighetene:

• Mer fleksible etter- og videreutdanningstilbud som er tilpasset arbeidstakeres hverdag med hensyn til tid, sted og læringsform

(Pressemelding fra NTB Info/Akademikerne)

Powered by Labrador CMS