Menn tjener fortsatt vesentlig mer enn kvinner - og vi har fortsatt mange tradisjonelle yrker knyttet til kjønn, viser en fersk statistikk levert av SSB. (Foto: Colourbox)
Menn tjener fortsatt vesentlig mer enn kvinner - og vi har fortsatt mange tradisjonelle yrker knyttet til kjønn, viser en fersk statistikk levert av SSB. (Foto: Colourbox)

Slik er likestillingen i arbeidslivet

Jobb i offentlig sektor, lavere lønn og mer deltid. Dette er arbeidslivet kort oppsummert for kvinner i Norge anno 2018.

Publisert

Inngangen til dette årets 8. mars er som de fleste andre - det er ikke spesielt mye nytt å fortelle. Ulikhetene er der.

Ifølge fersk statistikk fra SSB er det fortsatt store forskjeller på hvordan menn og kvinner arbeider og hvor mye man får igjen for arbeidet.

Flere på heltid

Menn tjener fortsatt vesentlig mer enn kvinner når man sammenligner alle typer ansatte i offentlig og privat sektor – heltid som deltid.

Mens kvinner mellom 20 og 66 år i gjennomsnitt har en årsinntekt på 369.600 kroner, har menn i samme kategori 533.900 kroner.

I 2018 var heltidsansatte kvinners gjennomsnittlige månedslønn 88,5 prosent av menns gjennomsnittlige månedslønn. For deltidsansatte er gjennomsnittlig månedslønn nesten lik for menn og kvinner.

Både i privat og offentlig eide foretak, kommuneforvaltningen og statsforvaltningen tjener heltidsansatte menn mer enn kvinner, viser tallene fra SSB.

Like mange av hver

Det norske arbeidsmarkedet har nesten like mange kvinner som menn. Likevel er det ganske så kjønnsdelt når det gjelder hvilke sektorer og næringer menn og kvinner jobber i, og hvilke yrker de har.

Kvinner dominerer helse- og sosialnæringene og undervisningsnæringene, mens det er flest menn i industrinæringene og bygg- og anleggsvirksomhet.

Leder an deltid

På arbeidstid er det også store kjønnsforskjeller i arbeidslivet. Langt flere kvinner jobber deltid. Andelen sysselsatte kvinner som jobber deltid er dobbelt så stor som andelen menn som jobber deltid.

Litt i overkant av en av tre ledere er kvinner, mens under en fjerdedel av topplederne i Norge er kvinner. Andelen kvinnelige ledere er større enn andelen mannlige ledere i offentlig forvaltning. Det er imidlertid færre lederstillinger i offentlig forvaltning enn i privat sektor, der andelen mannlige ledere er størst.

Powered by Labrador CMS