Merethe Ulveseth har jobbet med gravide i mange år, og hun kommer med noen klare anbefalinger rundt deres høye sykefravær under Treffpunkt HMS. (Foto: gravidijobb.no)
Merethe Ulveseth har jobbet med gravide i mange år, og hun kommer med noen klare anbefalinger rundt deres høye sykefravær under Treffpunkt HMS. (Foto: gravidijobb.no)

Hvorfor har gravide så stort sykefravær?

Bedriftsjordmor Merethe Ulveseth kommer med noen klare anbefalinger under Treffpunkt HMS.

Publisert

Gravide står for 1/3 av alt sykefravær blant kvinner mellom 20-40 år.

Men det er kun fem til ti prosent av de gravide som har en medisinsk diagnose som ikke er forenlig med et aktivt arbeidsliv.

Merethe Ulveseth skal ta deg med inn i denne problemstillingen under Treffpunkt HMS. Hun har stilt seg spørsmålene mange ganger:

  • Hvem er den gravide i 2019?
  • Hvordan responderer de på ledelse?
  • Hva virker?

Merethe er utdannet jordmor fra 2012. Jobber som bedriftsjordmor i Salutis HMS og på fødeavdelingen i Bergen. Masterstudent på universitetet i Bergen med tema helseledelse, økonomi og kvalitetsforbedring.

Hun tror sterkt på forebyggende samtaler og en «gravidpolicy» forankret i ledelse. Med dette på plass kan man redusere fraværet i denne gruppen betraktelig, mener Merethe.

Les mer om Treffpunkt HMS her!