Norge får stadig flere uføretrygdede. Svært mange av de nye kommer fra ordningen med arbeidsavklaringspenger, viser fersk statistikk fra NAV. (Foto: Colourbox)
Norge får stadig flere uføretrygdede. Svært mange av de nye kommer fra ordningen med arbeidsavklaringspenger, viser fersk statistikk fra NAV. (Foto: Colourbox)

1 av 10 mottar uføretrygd

Antall personer som mottar uføretrygd har økt med 2000 i tredje kvartal. Ved utgangen av september var det i alt 348.800 mottakere av uføretrygd.

Publisert Sist oppdatert

De uføretrygdede utgjør dermed 10,2 prosent av befolkningen i alderen 18-67 år. Det er samme prosentandel som i forrige kvartal.

– Antall personer som får uføretrygd fortsetter å øke i 2019, men den andelen som får uføretrygd i prosent av befolkningen har holdt seg stabil de siste månedene. En av ti personer mottar uføretrygd, og vi ser at tre av fire nye som får uføretrygd tidligere har mottatt arbeidsavklaringspenger, sier arbeids- og velferdsdirektør Sigrun Vågeng.

Forventet utvikling

I NAVs nye prognose forventes det at antall mottakere økar til 351.500 ved utgangen av året. I 2020 ventes det en svakere vekst enn i 2019, og at det dermed vil være 360.000 mottakere ved utgangen av 2020.

Den reviderte utregningen for 2019 innebærer en vekst i antallet mottakere av uføretrygd på 3,6 prosent i 2019 og 2,4 prosent i 2020, og det er fremdeles forventet høy overgang fra arbeidsavklaringspenger til uføretrygd.

Færre eldre uføretrygdet

Sammenlignet med tall for ett år siden, har prosentandelen som får uføretrygd mellom 20 og 59 år økt, mens for dem over 65 år gikk prosentandelen ned. For 18-19-åringene og 60-64-åringene er prosentandelen for personer som får uføretrygd stabil.

Prosentandelen uføretrygdede kvinner er i 2019 historisk høy, og forskjellen mellom kvinner og menn har økt over tid. I alle aldersgrupper har det vært flere uføretrygdede kvinner enn menn, bortsett fra blant dem under 30 år, der mennene har vært i flertall. I 2019 viser tallene at andelen uføretrygdede kvinner i alderen 25-29 år for første gang er like stor som for menn.

(Pressemelding fra NAV)