Sju bransjer skal få spesialoppfølging gjennom den nye IA-avtalen, blant dem er ansatte i barnehager. Målet er å få flere i jobb og færre sykemeldte. (Foto: Colourbox)
Sju bransjer skal få spesialoppfølging gjennom den nye IA-avtalen, blant dem er ansatte i barnehager. Målet er å få flere i jobb og færre sykemeldte. (Foto: Colourbox)

Nå kommer sju IA-bransjeprogrammer

Nærmere 670.000 arbeidstakere omfattes av de nye bransjeprogrammene i den nye IA-avtalen.

Publisert

Det er partene i arbeidslivet som selv har foreslått hvilke bransjer som skal prioriteres og hvordan programmene skal innrettes. IA-avtalen for 2019-2022 er tydelig på at arbeidet med å få flere i jobb og færre på sykelistene, handler om å ta grep der utfordringene er størst.

Godt samarbeid

Arbeidslivs- og pensjonspolitisk råd sluttet seg til forslagene i sitt møte 21. mai. Forslagene bygger på dokumentert kunnskap og faglige vurderinger av indikatorer for forebygging, arbeidsmiljøarbeid, sykefravær og frafall, skriver regjeringen i en pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet.

– Det har vært et godt og konstruktivt samarbeid mellom partene og myndighetene i dette arbeidet, et godt eksempel på velfungerende trepartssamarbeid i praksis, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie.

Forhindre sykefravær og frafall

Formålet med bransjeprogram er å mobilisere partene på bransjenivå til i fellesskap å dokumentere og ta fatt i felles erkjente utfordringer. Det avgjørende for at de skal lykkes er partenes rolle og ansvar, og hvordan man kan hente ut merverdien av et godt partssamarbeid på bransjenivå og i virksomhetene.

Dette er bakgrunnen for at en stor del av IA-ressursene nå skal brukes på særlig, spisset innsats i utvalgte bransjer, gjennom etablering av IA-bransjeprogrammer.

Dette er bransjene

Bransjeprogrammene skal igangsettes i andre kvartal 2019.

De sju bransjene er:

  1. Sykehus
  2. Sykehjem
  3. Barnehager
  4. Leverandørindustrien - olje og gass
  5. Næringsmiddelindustrien
  6. Rutebuss og persontrafikk
  7. Bygg og anlegg

Felles oppfølging

Det er et stort og positivt engasjement blant partene i IA-avtalen for etablering av bransjeprogrammer. Arbeidet med bransjeprogrammene settes i gang før sommeren.

Etablering og oppfølging av bransjeprogrammene vil være ressurskrevende for myndighetene og partene sentralt og lokalt.

Arbeidsplassene står i sentrum for IA-avtalen, og også tiltak og virkemidler gjennom bransjeprogrammene skal rettes mot virksomhetene.

Det skal gjennomføres følgeforskning og evaluering av iverksatt tiltak i bransjeprogrammene.

– Det blir svært spennende å følge utviklingen og resultatene av bransjeprogrammene framover, sier statsråden.

(Pressemelding fra Arbeids- og sosialdepartementet)

Powered by Labrador CMS