Hvem er det egentlig som har ansvaret for at lærlingene kommer seg godt inn i arbeidslivet med sine utfordringer? spør Akan kompetansesenter. (Foto: Akan kompetansesenter/NTB Kommunikasjon)
Hvem er det egentlig som har ansvaret for at lærlingene kommer seg godt inn i arbeidslivet med sine utfordringer? spør Akan kompetansesenter. (Foto: Akan kompetansesenter/NTB Kommunikasjon)

Hvem har ansvaret for lærlingen?

Lærlinger er en sårbar gruppe. Hva skjer dersom de faller ut av arbeidslivet når de forsøker å komme seg inn i det?

Publisert

Det er stor usikkerhet i kommune-Norge rundt hvem som har ansvaret - og det er store variasjoner. Det kan ramme lærlingene.

Rus og psykiske problemer er velkjent også blant lærlinger, og rundt om i landet er det svært uklart hvem som har ansvar for lærlingene ved en rusproblematikk.

Er det kommunene som arbeidsgiver eller opplæringskontoret?

I en undersøkelse gjennomført av Norgesbarometer på oppdrag fra Akan kompetansesenter, svarer 37 prosent at det er kommunen som har ansvaret. Hele 29 prosent svarer vet ikke.

- Det er urovekkende at så mange ikke vet. Vil de da ivareta lærlingen dersom han eller hun har rusutfordringer? Opplæringskontoret har det formelle ansvaret for lærlingene, mens kommunen/fylkeskommunen har arbeidsgiveransvaret. Det er også de som har den daglige kontakten når lærlingene er på jobb, sier Elisabeth Ege, direktør i Akan kompetansesenter.

- Unge i arbeidslivet kan ha utfordringer med alkohol og narkotika, og oppfølging er derfor viktig. Lærlingperioden er som regel på to år og den gir heller ingen lovnad om fast jobb, så hva skjer i praksis dersom lærlingene får problemer i denne perioden? avslutter Ege.

(Pressemelding fra Akan kompetansesenter/NTB Kommunikasjon)

Powered by Labrador CMS