66 prosent av verdens befolkning (5,3 milliarder mennesker) vil være internettbrukere innen 2023, viser rapporten Annual Internet Report.
66 prosent av verdens befolkning (5,3 milliarder mennesker) vil være internettbrukere innen 2023, viser rapporten Annual Internet Report.

Risikoen kan bli større med 5G

To tredjedeler av verdens befolkning vil være internettbrukere innen 2023, og det vil være nærmere 30 milliarder enheter koblet på nett. Ciscos norgessjef mener mulighetene med 5G er enorme, men advarer samtidig mot økt fare for cyberangrep.

Cisco Annual Internet Report, som tidligere hadde navnet VNI Forecast, tar for seg dagens situasjon for internett, og gir prognoser for de neste tre årene sett i et femårs-perspektiv som strekker seg fra 2018 til 2023.

Kort oppsummert er det ifølge rapporten en formidabel utvikling vi har i vente de neste årene: den gjennomsnittlige 5G-hastigheten innen 2023 vil være 13 ganger raskere enn dagens gjennomsnittlige mobiltilkobling, 66 prosent av verdens befolkning vil ha tilgang til internett, det vil være nærmere 30 milliarder enheter og koblinger opp mot internett hvor 45% av disse vil være fra mobiltelefon, den gjennomsnittlige bredbåndhastigheten vil øke fra 46 Mbps til 110 Mbps, og Wi-Fi 6 vil innta offentlige Wi-Fi-nettverk og dekke over 10% av alle offentlige Wi-Fi «hotspots».

– 2020-tallet blir et fantastisk spennende tiår der vi endelig vil kunne se hva spesielt 5G vil gjøre med samfunnet vårt. Men også Wi-Fi 6 vil spille en avgjørende rolle, og vi vil se en helt enorm økning i antallet enheter som er koblet opp mot internett, sier Trine Strømsnes, administrerende direktør i Cisco Norge.

Dagens infrastruktur ikke godt nok skalert

Hastigheten for 5G vil være på 575 megabits, noe som vil åpne for en helt ny verden av muligheter med høyere hastighet og mindre forsinkelser. 5G-teknologien vil dermed legge til rette for en infrastruktur som kan bære teknologier som selvkjørende biler, smarte byer og banebrytende helseteknologi – teknologi som inntil i dag ikke har vært mulig å realisere i stort omfang.

– Mye er allerede sagt om 5G, men det er vanskelig å underdrive betydningen det vil ha for oss alle. Uansett om det handler om bruk privat, i jobbsammenheng, rundt helseforetak, selvkjørende biler eller smarte byer vil 5G påvirke oss mer enn noen annen tidligere mobilteknologi har gjort. Dette vil også gjenspeile seg i antallet oppkoblinger mot internett og nettverkene, og vi vil raskt merke at dagens infrastruktur ikke er skalert nok for å kunne ta unna og behandle all denne dataen. På bakgrunn av data fra blant annet disse prognosene jobber vi i Cisco derfor med å utvikle fremtidens internett, som vil være helt nødvendig for å imøtekomme de kravene 5G vil stille, sier Strømsnes.

– Men med det enorme antallet oppkoblinger som ventes innen få år med økt volum av tjenester gjennom blant annet 5G, øker også faren for angrep. IT-sikkerheten vil bli viktigere enn noensinne, og vi må alle ha en grunnleggende kunnskap om dette og ta nødvendige preventive grep – hvis ikke blir vi ekstremt sårbare, sier hun.

300 milliarder nedlastede applikasjoner

Mobilteknologien har gjennom de siste 50 årene hatt en enorm utvikling. Båndbredden har utviklet seg i takt med de til enhver tid tilgjengelige tjenestene, og vi har gått fra å bruke telefonen til samtaler og tekstmeldinger, til videosamtaler i UHD-kvalitet og AR/VR-applikasjoner. Men det stopper på ingen måte der – over hele verden stilles det stadig større forventninger og krav om enda raskere mobile nettverk, sterkt påvirket av forbrukernes applikasjonsbruk.

Sosiale medier, streaming og nedlastning, e-handel og online gaming vil sørge for at utviklingen og antallet applikasjoner også vil øke voldsomt de neste årene. Det antas at nærmere 300 milliarder applikasjoner vil bli lastet ned innen 2023.

Strømsnes sier at innsikten disse rapportene gir om dagens og fremtidens bruk av internett er til hjelp for både norske og globale virksomheter, myndigheter og tjenesteleverandører.

– Det stadig økende antallet internett-brukere, tjenester og enheter koblet opp mot internett legger et større og større beslag på den tilgjengelige båndbredden. Strategisk planlegging og partnerskap vil dermed være helt essensielt for at organisasjoner skal kunne dra nytte av teknologiske innovasjoner og investeringer på best mulig måte, sier Strømsnes.

Hoveduttak fra Annual Internet Report 2020

Den årlige internett-rapporten fra Cisco dekker bruken av mobil, Wi-Fi og faste bredbåndsnettverk gjennom å legge frem kvantitative anslag og prognoser rundt veksten av brukere, enheter og forbindelser, i tillegg til å presentere nettverksytelse og relevante trender over en femårsperiode fra 2018 til 2023.

Uttak fra rapporten - globale tall:

 • Mer enn 70 prosent av verdens befolkning (5,7 milliard mennesker) vil ha tilgang på mobilforbindelse (2G, 3G, 4G eller 5G) innen 2023.
 • 66 prosent av verdens befolkning (5,3 milliarder mennesker) vil være internettbrukere i 2023.
 • 5G vil utgjøre 10,6% av verdens totale mobiltilkoblinger til internett innen 2023 – mot null prosent i 2018.
 • Det vil være 3,6 enheter/tilkoblinger per person, og nærmere ti enheter og forbindelser per husstand innen 2023.
 • Nærmere halvparten (47%) av alle enheter og forbindelser vil være video-kapable.
 • Maskin-til-maskin-forbindelser som støtter et bredt spekter av IoT-applikasjoner vil utgjøre rundt 50 prosent (14,7 milliarder) av verdens enheter og forbindelser.

Bruken av Wi-Fi på offentlige steder vil på ingen måter dø ut:

 • Globale Wi-Fi hotspots vil firedobles fra 2018 til 2023. Det vil være nesten 628 millioner offentlige Wifi hotspots globalt, som er en økning fra 169 millioner i 2018.
 • Globale Wi-Fi 6-hotspots vil trettendobles fra 2020 til 2023 og utgjøre 11 prosent av alle offentlige Wi-Fi hotspots.

Alt vil bli raskere:

 • Den gjennomsnittlige hastigheten for mobildataforbindelser på verdensbasis vil mer enn tredobles fra 13 Mbps (2018) til 44 Mbps (2023).
 • Den gjennomsnittlige hastigheten for Wi-Fi-tilkobling vil mer enn tredobles fra 30 Mbps (2018) til 92 Mbps (2023).
 • Gjennomsnittlige globale faste bredbåndshastigheter vil mer enn dobles fra 46 Mbps (2018) til 110 Mbps (2023).

Fra 2018 til 2019 var det en stor økning i DDoS-angrep (denial-of-service attack):

 • Globalt økte frekvensen av DDoS-angrep med 39 prosent i denne perioden.
 • Størrelsen på de største angrepene i samme periode økte med 63 prosent.
 • Den gjennomsnittlige størrelsen på DDoS-angrep er på 1 Gbps (23 prosent av angrepene var større enn 1 Gbps); det har vært 776 prosent vekst i angrep mellom 100 Gbps og 400 Gbps.

(Cisco/NTB Kommunikasjon)