Sykefravær-Yayimages
Sykefravær-Yayimages

Sykefraværet flater ut

Fra tredje til fjerde kvartal 2013 holdt det totale sykefraværet seg stabilt på 6,4 prosent.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Yayimages.com)

– Etter flere år med nedgang ser vi nå at sykefraværet flater ut. Sykefraværet er fortsatt for høyt, og det er viktig at alle parter fortsetter arbeidet med å redusere det, sier Nav-direktør Joakim Lystad.

IA-mål 20 prosent

Målet om 20 prosent reduksjon er videreført i ny IA-avtale. Siden 2001 har sykefraværet gått ned med 10,8 prosent, og IA-avtalens mål om 20 prosent reduksjon er så langt ikke nådd.

Fra tredje til fjerde kvartal økte det legemeldte fraværet med 1,4 prosent og det egenmeldte gikk ned med 0,7 prosent. Det legemeldte sykefraværet er nå 5,4 prosent. Dette er en nedgang på 3,6 prosent sammenliknet med 4. kvartal 2012.

Økt bruk av gradering

Andelen sykefraværstilfeller som er eller har vært gradert, økte med 11,5 prosent sammenliknet med 4. kvartal 2012. I 4. kvartal 2013 var 24,3 prosent av alle legemeldte sykefraværstilfeller graderte. Dette er det høyeste nivået på graderte sykmeldinger som er registrert i 4. kvartal siden 2004.

Positivt å tilrettelegge

– Det er positivt at stadig flere av de sykmeldte har en gradert sykmelding framfor å være helt sykmeldt. Gjennom forskning vet vi at arbeid er bra for helsa. Derfor er det viktig å tilrettelegge på arbeidsplassen slik at flest mulig kan være på jobb selv om de har helseutfordringer, sier Lystad.

Fortsatt nedgang i Hedmark og Oppland

Sykefraværet gikk mest ned i Hedmark med 11,6 prosent og Oppland med 8,2 prosent. Oslo har en svak nedgang i sykefraværet. Det legemeldte sykefraværet i Oslo er nå på 4,6 prosent. Dette er nesten på nivå med Rogaland, som har hatt et lavt sykefravær sammenliknet med resten av landet i flere år.

– Det er spennende å følge sykefraværsutviklingen i Hedmark og Oppland. De har hatt økt oppmerksomhet på sykefraværsoppfølging og vi ser at de har oppnådd en betydelig reduksjon i sykefraværet det siste året. Det er også gledelig å se at sykefraværet i Oslo nå er redusert til 4,6 prosent, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad.

Mindre influensa

I 4. kvartal 2013 var det lite sykefravær knyttet til influensa. Det er omlag 18 000 færre tilfeller av influensa sammenliknet med 4. kvartal 2012. Dette utgjør over 100 000 færre tapte dagsverk.

(nav.no)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"