Bondekvinne-CB1040245
Bondekvinne-CB1040245

Førstehjelp til bøndene

Røde Kors Førstehjelp har inngått en stor avtale med Tine Meierier om å levere 50 førstehjelpskurs til bønder over hele landet.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Hensikten er både å forebygge ulykker, men også å bygge kunnskap hos den enkelte gårdbruker dersom ulykken inntreffer, opplyser Røde Kors Førstehjelp. Kurset vil ha et spesielt søkelys på fallskader, klemskader og bruddskader, som til sammen utgjør 57 prosent av skadene i landbruket.

Ulykkesbelastet næring

Bakgrunnen for at Tine ønsker å arrangere disse kursene, er en rapport fra oktober 2013 fra Bygdeforsking. Den viser at det er høyere fare for ulykker i fjøs og driftsbygninger i landbruket enn i resten av arbeidslivet. Jordbruksnæringen står for bare tre prosent av sysselsettingen, men har hele 20 prosent av dødsulykkene. Hvert år er omlag 2700 norske bønder innblandet i små og store ulykker.

(Røde Kors Førstehjelp)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"