Nes-barnehage-Stavsjø
Nes-barnehage-Stavsjø

Sykefraværet ned i alle fylker

Fra første kvartal i fjor til første kvartal i år gikk sykefraværet ned i alle fylker. Hedmark hadde den største nedgangen med 12,1 prosent Deretter følger Hordaland og Nord-Trøndelag, begge med 8,9 prosent nedgang.

Publisert

Etter en snuoperasjon i arbeidsmiljøet høsten 2012 reduserte Nes barnehage i Hedmark sykefraværet med sju prosent i 2013. Første kvartal 2014 lå sykefraværet i barnehagen på 12, 2 prosent. (Foto: Jan Tveita)

– Hedmark har i lang tid hatt økt oppmerksomhet på sykefraværsoppfølging og vi ser at de gjennom flere kvartaler på rad har oppnådd en betydelig reduksjon i sykefraværet. Dette er gledelig, og det viser at det er mulig å få sykefraværet ned, sier arbeids- og velferdsdirektør Joakim Lystad.

Høyest i Finnmark

Finnmark har det høyeste sykefraværet med 6,9 prosent, etterfulgt av Østfold med 6,7 prosent og Troms med 6,5 prosent. Det laveste sykefraværet finner vi i Rogaland med 4,5 prosent og Oslo med 4,7 prosent.

Stabile tall

Fra fjerde kvartal i fjor til første kvartal i år holdt sykefraværet seg stabilt på 6,5 prosent, viser sesongjusterte tall.

– Etter flere år med nedgang har sykefraværet nå holdt seg på det samme nivået i ni måneder. Det er nødvendig å få ned sykefraværet, og det er viktig at alle parter fortsetter arbeidet med å redusere det, sier Lystad.

IA-målet ennå ikke nådd

Målet om 20 prosent reduksjon er videreført i ny IA-avtale. Siden 2001 har sykefraværet gått ned med 10,4 prosent, og IA-avtalens mål er så langt ikke nådd.

Fra fjerde kvartal i fjor til første kvartal i år økte det legemeldte fraværet med 0,1 prosent, mens det egenmeldte økte med 2,8 prosent. Samlet var økningen på 0,5 prosent.

Mindre influensa i vinter

Det legemeldte sykefraværet er nå 5,5 prosent. Sammenlignet med første kvartal i fjor har det legemeldte sykefraværet gått ned med 6,2 prosent.

– At færre ble sykmeldt på grunn av influensa i vinter, forklarer mye av nedgangen, sier Lystad.

I første kvartal var 30 prosent færre tilfeller av influensa sammenlignet med samme tid i fjor. Dette utgjør 40 000 tilfeller og tilsvarer 230 000 færre tapte dagsverk.

Mest ned for menn

Sykefraværet gikk ned med 7,1 prosent for menn og 5,4 prosent for kvinner. Menn under 30 år hadde den største nedgangen, med 10,2 prosent.

Kvinner har et langt høyere sykefravær enn menn og forskjellene er økende. I først kvartal var sykefraværet blant kvinner på 7,3 prosent, mens det var 4,2 prosent for menn.

Økt bruk av gradering

Andelen delvis sykmeldte gikk opp fra 21 prosent i første kvartal i fjor til 25 prosent i år. Dette er det høyeste nivået på graderte sykmeldinger som er registrert i første kvartal på elleve år.

– Det er positivt at stadig flere av de sykmeldte har en gradert sykmelding framfor å være helt sykmeldt. Gjennom forskning vet vi at arbeid er bra for helsa. Derfor er det viktig å tilrettelegge på arbeidsplassen slik at flest mulig kan være på jobb selv om de har helseutfordringer, sier Lystad.

(nav.no)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"