Utenlandsoppdrag2-CB8205859
Utenlandsoppdrag2-CB8205859

Kun én av tre bedrifter tenker risiko i utlandet

Færre enn ett av tre selskaper gjennomfører en risikovurdering før de sender medarbeidere til utlandet. Et nyutviklet internasjonalt rammeverk kan gjøre det enklere for bedriftene å risikovurdere utenlandsoppdrag.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

De fleste land har kun nasjonale lover og regler for HMS. Bare Australia og Canada har HMS-regler som også gjelder utenfor hjemlandet.

– Mange virksomheter har ordninger for bedriftshelsetjeneste som gjelder innenlands, men bare 32 prosent av de 628 selskapene og organisasjonene vi har kartlagt, gjennomfører risikovurderinger før ansatte sendes på internasjonale oppdrag, mener David Gold, seniorrådgiver i stiftelsen International SOS.

– Dette er veldig lave tall med tanke på at det å gjøre en slik risikovurdering trolig er det viktigste enhver internasjonal bedriftshelsetjeneste gjør, tilføyer han.

Nytt globalt rammeverk

Derfor har International SOS utviklet det første globale rammeverket for å ta vare på arbeidstakere på reiser og oppdrag i utlandet. Stiftelsen har utarbeidet rammeverket i samarbeid med 13 internasjonale eksperter i helse og sikkerhet. Rammeverket består av strategiske retningslinjer som organisasjoner kan bruke til å identifisere trusler og farer. Det inneholder også retningslinjer for risikohåndtering, slik at de ansattes helse og sikkerhet blir best mulig ivaretatt.

– Det er tydelig at mange bedrifter har avvik som de må forbedre hvis de ønsker å ta ansvaret for sine ansatte på alvor. Dettte rammeverket gir bedriftene praktiske råd og tiltak de kan bruke for å ta vare på sine ansatte som arbeider eller reiser til utlandet, sier Gold.

Mer enn forsikring

– Når vi snakker om selskapers ansvar, blir dette ofte begrenset til å gjelde arbeidstakere som er ansatt i virksomheten. I et globalt perspektiv må organisasjoner og bedrifter skue lenger enn dette. Bedriftene er nødt for å inkludere forretningsreisende, frivillige arbeidere, studenter, praktikanter og deltidsansatte, mener Janet Asherson i Den internasjonale arbeidsgiverorganisasjonen (The International Organisation of Employers).

– Virksomhetene må forstå at en forsikring ikke lenger er nok for å ivareta reisendes helse og sikkerhet. Det er bedre å forebygge enn å behandle, og virksomheter trenger omfattende retningslinjer for internasjonale forretningsreiser, slik at de lever opp til det ansvaret de har overfor sine ansatte, ifølge Asherson.

(Pressemelding)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"