Seniorer-i-arbeid-CB6801890
Seniorer-i-arbeid-CB6801890

Få seniorer bytter jobb etter 50

Bare fem til seks prosent av norske arbeidstakere over 50 år bytter jobb i løpet av et år, viser nye tall fra Nav.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

– Først og fremst er lav mobilitet uttrykk for at norske seniorer har trygge og stabile jobber som de trives i, sier seksjonssjef Ole Christian Lien i Nav.

Likevel er det tegn til at seniorer som ønsker å bytte jobb, blir hindret. Innlåsingsmekanismer i pensjonsreglene og aldersdiskriminering ved rekruttering bidrar til dette, heter det i analysen fra Nav.

Ulønnsomt å bytte

I Seniorpolitisk barometer svarer arbeidsgivere at de nøler med å kalle inn arbeidssøkere til jobbintervju etter de har passert 57 år. Innlåsingsmekanismer i pensjonsreglene, slik som faren for å miste retten til avtalefestet pensjon (AFP) og opptjeningsreglene for offentlig tjenestepensjon, kan dessuten gjøre det ulønnsomt å bytte jobb.

Uheldig for arbeidslivet

Manglende muligheter til å skifte karrierevei for seniorer som ønsker det, fører trolig til at en del slutter tidligere i arbeid enn de ellers ville gjort. I tillegg hindrer det omstilling i arbeidslivet og kan forsterke mangelen på arbeidskraft i noen bransjer, og føre til overskudd av arbeidskraft i andre, heter det videre i Navs analyse.

Ifølge tall fra OECD er det bare islendingene i Europa som i større grad enn nordmenn velger å bli i den jobben de har, etter at de har fylt 50 år.

(NTB)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS