HMS-1-14
HMS-1-14

Årets første HMS-magasinet er ute

Det første HMS-magasinet for i år er snart ute hos leserne. Kom deg opp av kontorstolen iblant, det gjør deg blidere, sier helseekspertene.

Publisert

(Foto: Jan Tveita)

Hadde du store ambisjoner om å begynne å trene i 2014? Det skal ikke nødvendigvis så mye til for å oppfylle nyttårsforsettene - bare ikke sett deg for høye mål.

– Ikke kutt ut alt, selv om de store planene ikke ble noe av, sier Yngvar Andersen, kjent fra helseprogrammet Puls på NRK. Få flere gode råd som får deg opp av kontorstolen i dette nummeret av HMS-magasinet!

Seniorprisen

Skedsmo kommune tar godt vare på seniorene sine, så godt at det blir lagt merke til. I fjor ble kommunen tildelt prisenÅrets Seniorinitiativfor sitt arbeid med å stimulere seniorene til å stå lenger i jobb. Les mer i HMS-magasinet om hvordan Skedsmo tar hånd om seniorene sine.

Studenter får førstehjelp

Å redde liv er viktig, og nå skal også studentene ved Universitetet i Oslo (UiO) få opplæring i førstehjelp og brannsikkerhet. Les mer om førstehjelpsopplæringen for studentene i Oslo.

Sikkerhet er grunnplanken

Sikkerheten er fundamentet, men å trives på jobben er også viktig, mener Ringeriks-Kraft. Nå vil kraftbransjen ta et samlet krafttak for HMS. Les mer om dette i bladet!

Småbedriftene og BHT

– Stadig flere bransjer i arbeidslivet får krav om å knytte seg til en bedriftshelsetjeneste. Men småbedriftene har lett for å falle mellom to stoler. Les om BHT-utfordringene i småbedriftene i HMS-magasinet.

Ta kontroll over sykefraværet

Spenncon på Hønefoss måtte ta grep for å få ned sykefraværet. Bedriften arbeidet systematisk med nærværsarbeid i flere år, og nå bærer arbeidet frukter. Les om nærværsarbeidet i Spenncon i HMS-magasinet.

Blir du hersa med på jobben?

Har du følt deg utsatt for noe negativt på arbeidsplassen – uten at du kan kalle det direkte mobbing? Psykologiprofessor Kjell Underlid ved Høgskolen i Bergen ble så engasjert i dette temaet at han mente det var grunn til å undersøke det nærmere. Han beskriver slik negativ atferd som ”utilbørlig sosial dominans”. Dette kan du lese mer om i bladet.

Også vekterne er utsatt for trakassering når de er på jobb. Nå står arbeidsgivere og fagforbund sammen i kampen mot uvesenet.

Miljøvennlig bilordning lønner seg

I fjor høst skrev vi om miljøarbeidet i Sandefjord kommune. Nå oppdaterer vi leserne om bilpoolen som kommunen har opprettet. Det viser seg at bilordningen sparer både kostnader og miljøet, og den bør derfor være til etterfølgelse for andre. Les mer om bilordningen til Sandefjord kommune i bladet

De faste postene

I juss og arbeidsmiljø blir du oppdatert på hva som er nytt i arbeidsmiljølovgivningen i 2014. For øvrig presenterer vi nytt fra forskningen og gode virksomhetseksempler fra Idébanken IA i bladet – og nye produkter er også med.

God lesning!

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"