BKA-yay-4074653
BKA-yay-4074653

Søk om midler til kurs på arbeidsplassen

Vox lyser ut BKA-midler til kurs i lesing, skriving, regning, muntlig og digitale ferdigheter. Private og offentlige virksomheter kan søke.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Yayimages.com)

– Nå gir BKA også støtte til opplæring i muntlige ferdigheter. Virksomhetene har etterspurt dette lenge, så vi er glade for at de som trenger muntlig opplæring nå kan få kursmidler, sier Jan Ellertsen, direktør i Vox.

Gir voksne kompetanse

BKA (Basiskompetanse i arbeidslivet) er et ledd i regjeringens kompetansepolitikk og skal bidra til at voksne får nødvendig kompetanse til å mestre krav og omstilling i arbeidslivet.

Tilskuddet dekker hoveddelen av opplæringskostnaden. Virksomheten holder lokaler og administrasjon.

Stort behov

BKA-opplæringen bidrar til høyere effektivitet, færre feil, bedre rapportering og motiverte ansatte. PIAAC-undersøkelsen viser at 400 000 voksne har behov for opplæring i grunnleggende leseferdigheter, for å kunne mestre utfordringer i jobb og samfunnsliv.

Søknadsfrist er 11. november 2014. For ytterligere informasjon, besøk nettstedet vox.no.

(Pressemelding)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"