Jobb-og-ferie-CB9560869
Jobb-og-ferie-CB9560869

Vanskelig å koble av i ferien

Ferietider betyr ikke alltid avkobling fra jobben. Mange arbeidstakere er tvert imot oppkoblet mot jobben, viser en ny undersøkelse.

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

Det svenske fagforbundet Unionen har spurt rundt 1000 privatansatte arbeidstakere om de kommer til å være tilgjengelige for jobben i ferien, skriver nettstedet duogjobbet.se.

Svarene viser at rundt hver fjerde er tilgjengelig for arbeidsgiver i ferien – en reduksjon fra 2013. Men nesten halvparten av disse skulle helst ville slippe det.

Ledelsen forventer tilgjengelighet

En av fem opplever at ledelsen forventer at de er tilgjengelige. Nesten fire av ti sjekker jobbmailen på mobilen når de har ferie. Drøyt to av tre har ikke noen policy på sin arbeidsplass som regulerer når de forventes å være tilgjengelige via mail og mobil.

Letter arbeidsbyrden for kolleger

Den vanligste årsaken til å være tilgjengelig i ferien er å lette arbeidsbyrden for kolleger. Å gjøre det lettere for klienter og kunder er også en vanlig grunn. Nesten en av fem arbeider i ferien for å slippe høy arbeidsbelastning etterpå.

At jobb og fritid flyter sammen i ferien gjør at drøyt hver fjerde arbeidstaker sier at det hindrer dem fra å koble av. Det er likevel noen færre enn i en liknende undersøkelse i fjor. Da opplevde nesten hver tredje arbeidstaker at tilgjengeligheten i ferien var et hinder for å kunne koble av.

(duochjobbet.se)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"