Arbeidsulykke-bygg-og-anleg
Arbeidsulykke-bygg-og-anleg

Med livet som innsats

Fortsatt blir altfor mange arbeidstakere skadet eller dør i ulykker på arbeidsplassen. Arbeidet for å unngå arbeidsulykker og arbeidsrelaterte sykdommer må fremdeles ha høy prioritet.

Publisert

(Foto: Jan Tveita)

Selv om vi har kommet langt i dette arbeidet, er det fremdeles langt igjen før vi kan si oss fornøyd, skriver LO i et nyhetsbrev. Hvert år dør om lag 60 mennesker i arbeidsrelaterte ulykker på jobben. Det er 60 for mange. Tall fra NOA (Nasjonal overvåking av arbeidsmiljø og helse) anslår at det årlig skjer 90 000 skader i forbindelse med ulykker på arbeidsplassen, og at halvparten av disse fører til sykefravær. Mange får helseplager som kan føre til uførhet.

Virksomhetene har nøkkelen

Det er i virksomhetene det viktigste arbeidet for å unngå ulykker, skade og helseplager blir gjort. For å lykkes er det viktig med sterke parter. Da får man lettere til det samarbeidet som må til for å løse felles utfordringer.

Felles utfordringer

● Systematisk arbeid, kartlegging og risikovurdering, tiltaksplaner og gjennomføring av tiltak.

● Forankring av HMS–arbeidet i toppledelsen og med tillitsvalgte, systematisk partsamarbeid.

● Godt verneapparat.

● Bred medvirkning fra ansatte og tillitsvalgte.

● Åpenhetskultur der det er mulig å ta opp vanskelige saker, rom for saklig uenighet, og gode varslingsrutiner.

● Ledelse som tar ansvar for inkluderingskultur, gir gode tilbakemeldinger og bryr seg om hvordan de ansatte har det.

● Kunnskap, informasjon og kompetanseutvikling for å gjøre virksomheten mest mulig rustet til å forebygge.

● Tilrettelegging (Inkluderende arbeidsliv) – både forebygging og håndtering.

(Nyhetsbrev fra LO)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"