HMS-i-kraftbransjen-CB57791
HMS-i-kraftbransjen-CB57791

HMS en utfordring for kraftnæringen

Store investeringer i kraftbransjen setter strenge krav til HMS, både internt hos utbygger og hos underleverandører. Bare 41 prosent av virksomhetene er fornøyd med hvordan HMS håndteres i virksomheten. 

Publisert

(Illustrasjonsfoto: Colourbox.com)

27 kraftselskaper er intervjuet i en undersøkelse om risikoer i kraftnæringen og hvordan de håndterer risikostyring. Resultatene viser blant annet at 89 prosent av norske nett- og produksjonsselskaper mener at ledelsen legger stor vekt på HMS.

Men samtidig er bare 41 prosent av virksomhetene i stor grad fornøyd med hvordan HMS håndteres, viser studien som DNV GL har gjort sammen med Energi Norge. Nettselskaper er mer tilfreds enn produksjonsselskaper. 17 prosent av nettselskapene vurderer utfordringene knyttet til HMS som en meget stor trussel under vurdering av aktuelle risikoområder, mens hos produksjonsselskapene er tallet bare 7 prosent. Nettselskapene ser altså ut til å vurdere HMS som en større trussel og er samtidig mest fornøyd med eget HMS-arbeid, ifølge undersøkelsen.

Stabilt høye skadetall

Sammenlignet med annen norsk industri generelt og med olje- og gassindustrien er antall skader i kraftnæringen stabilt høy. Utviklingen i H2-tall (skader totalt med og uten fravær) fra 2002 er horisontal. I tillegg forteller mange om en i hovedsak reaktiv tilnærming til HMS-arbeid i kraftnæringen. Lovpålagt innrapportering av avvik går på bekostning av proaktivt og målrettet arbeid med å bli bedre, heter det i rapporten.

Må satse mer på HMS

Bare sju av de 27 deltakende virksomhetene oppga HMS som ett av de topp-tre prioriterte risikoområdene. 89 prosent mener at de har nok oppmerksomhet på HMS. Dette er tankevekkende tatt i betraktning at næringen har hatt en nærmest stillestående utvikling de siste ti årene, og at bransjen selv peker på at aktivitetsnivået fremover vil øke betraktelig

Alle selskaper rapporterer at finans er et risikoområde, og de fleste også HMS og ytre miljø. Samtidig er ikke antall hendelser innen HMS redusert slik som i luftfart, landbasert industri og olje og gassindustrien. Dette kan bli en stor utfordring sett i lys av fremtidens forventede høye aktivitetsnivå, heter det i rapporten.

Du kan laste ned hele rapporten her.

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"