Seniorer-colourbox
Seniorer-colourbox

Hold på seniorene

God seniorpolitikk dreier seg om store penger. Ved å forlenge yrkesaktiviteten med seks måneder kan det årlig utløses 28 000 nye årsverk og 14-15 milliarder kroner i samfunnsgevinst.

Publisert

(Ill. foto: Colourbox.com)

Dette kommer fram i en ny rapport utarbeidet av Ny Analyse på oppdrag fra Senter for Seniorpolitikk. Samfunnet og arbeidsgiverne trenger seniorenes arbeidskraft, samtidig som seniorene selv får realisert seg i arbeidslivet. Dette er en vinn-vinn situasjon som alle tjener på, sier direktør Kari Østerud i Senter for seniorpolitikk.

Begynner å haste

IA-avtalens delmål 3 slår fast at yrkesaktiviteten etter fylte 50 år skal forlenges med seks måneder innen utgangen av 2013. Ved siste rapportering for 2011 viste resultatene en økning på 0,1 årsverk, det vil si seks uker. Det er dermed et godt stykke igjen før målet i IA-avtalen er nådd. Og det begynner å haste. Senter for seniorpolitikk starter derfor en offensiv for hvordan vi skal lykkes med å få arbeidslivets seniorer til å jobbe lenger. Senterer inviterer til dugnad med politikere, arbeidsgivere, partene i arbeidslivet og rekrutteringsbransjen for å få satt seniorpolitikk på dagsorden.

Tøffere kamp om arbeidskraften

– Behovet for arbeidskraft er stort, og arbeidsgivernes kamp om arbeidskraften vil bli tøffere i årene som kommer. I løpet av de neste ti årene vil vi bli 200 000 flere personer over 65 år i Norge. Det gjør at løsningen for mange virksomheter ikke vil være å rekruttere nye arbeidstakere, men å beholde de vi har lenger. Å beholde en dyktig senior i noen år ekstra er ofte den enkleste og beste måten å sikre kompetansen i virksomheten på. Rapporten fra Ny Analyse viser at bare ved å forlenge yrkesaktiviteten med et halvt år, vil vi kunne sikre 28 000 nye årsverk, sier Østerud.

Seniorene en viktig ressurs

– Senioransatte i norsk arbeidsliv er en svært viktig ressurs, og trenden er heldigvis at yrkesaktiviteten øker for dem over 50 år. Yrkesaktiviteten etter 50 år er nå på det høyeste nivået noen gang for de årene NAV har data for, det vil si fra 2001. Flere seniorer i arbeidslivet er viktig – for virksomhetene, for samfunnet og for den enkelte, sier Østerud.

Du kan lese hele rapporten her: http://seniorpolitikk.no/fakta/forskning/forskning_

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS