Seniorer i arbeid
Seniorer i arbeid

Folk vil jobbe lenger

På ti år har ønsket pensjoneringsalder økt med 3,4 år, fra 61 år i 2003 til 64,4 år i 2012.

Publisert

(Ill. foto: Colourbox.com)

– Dette er et sterkt signal om at folk ønsker å delta i arbeidslivet lenger enn før. Undersøkelsen viser også at synet på seniorer i arbeidslivet har blitt klart mer positivt siden Seniorpolitisk barometer ble lagt fram første gang i 2003, sier direktør Kari Østerud i Senter for seniorpolitikk.

Undersøkelsen

Norsk seniorpolitisk barometer kartlegger holdninger til seniorpolitiske spørsmål i arbeidslivet. Undersøkelsen er gjennomført på samme tidspunkt og med samme opplegg årlig siden 2003. Undersøkelsen ble gjennomført i august 2012 pr. telefon blant 1000 yrkesaktive personer over 15 år og 750 ledere.

Få vil slutte helt

Over halvparten av arbeidstakerne sier nå at de kan tenke seg å fortsette i jobb etter at de har fått rett til pensjon. I 2003 var det bare 35 prosent som ønsket det. På spørsmål om hva arbeidstakerne vil gjøre etter at de tar ut sin pensjon, svarer 11 prosent at de vil jobbe fulltid, mens hele 58 prosent sier de vil jobbe deltid. Bare 21 prosent vil slutte helt.

Store penger

– God seniorpolitikk dreier seg om store penger. Samfunnet og arbeidsgiverne trenger seniorenes arbeidskraft, samtidig som seniorene selv får realisert seg i arbeidslivet. Dette er en vinn-vinn situasjon som alle tjener på. Ved å forlenge yrkesaktiviteten med seks måneder, som er delmål 3 i IA-avtalen, kan det årlig utløses mange tusen årsverk og 9-11 milliarder kroner i verdiskaping, sier Østerud.

Fordel for alle

Senter for seniorpolitikk er svært fornøyd med den positive utviklingen siden 2003. Ikke bare vil seniorene jobbe lenger, arbeidsgiverne ønsker å beholde seniorene i jobb lenger. 87 prosent av lederne mener det er en fordel for virksomheten at folk jobber helt fram til normal pensjonsalder. Både arbeidstakere og arbeidsgivere mener det er en klar økning i seniorers muligheter for å få nye arbeidsoppgaver, og andelen eldre arbeidstakere som opplever at de ikke får lære nye ting, har gått ned fra 28 til 16 prosent.Norsk seniorpolitisk barometer viser potensialet som ligger i seniorarbeidskraften, og det lover godt for morgendagens arbeidsliv, sier Kari Østerud.

Kari Østerud og Åsmund Lunde i Seniorpolitikk. (Foto: Senter for seniorpolitikk)

(Pressemelding)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uka! Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS