Seniorpolitikk
Seniorpolitikk

Seniorer vil jobbe lenger

Stadig flere arbeidstakere vil jobbe lenger før de går av med pensjon, og det er de eldste som vil jobbe lengst, viser ny undersøkelse.

Publisert

(Ill. foto: Colourbox.com)

Dette går fram av årets seniorpolitiske barometer, som Synovate Norge har laget for Senter for Seniorpolitikk. De over 60 år ønsker i gjennomsnitt å jobbe til de er nesten 67 år (66,8), før de går ut av yrkeslivet for godt.

Andelen øker

For to år siden svarte 73 prosent av arbeidstakere som er 60 år og eldre at de alltid gledet seg til å gå på jobben. I år er denne andelen økt med hele ti prosentpoeng, og er det høyeste resultatet for aldersgruppen noensinne, skriver Senter for seniorpolitikk på sine hjemmesider.

– Jeg tror det eksisterer noen myter om at eldre arbeidstakere ønsker å forlate arbeidslivet så fort anledningen byr seg. Denne undersøkelsen viser egentlig det stikk motsatte, sier Kari Østerud, direktør i Senter for seniorpolitikk, til NRK.

– Vi har et stort potensial i å få folk til å jobbe lenger, og vi kan kanskje få dem til å jobbe lenger enn det vi egentlig tror, sier hun.

1000 personer i yrkesaktiv alder er med i undersøkelsen, og over halvparten av dem kan tenke seg å jobbe etter at de har rett til å gå av. Denne andelen har steget jevnt de siste årene.

Jobbtrivsel øker med alderen

– Forskning viser at nordmenn flest trives på jobben, de gleder seg til å gå på jobben og de mestrer oppgavene sine. Våre undersøkelser viser også at den gode følelsen faktisk øker med alderen, sier Østerud.

Totalt svarer 68 prosent av de spurte arbeidstakerne at de alltid gleder seg til å gå på jobben.

Resultatet er omtrent på linje med tidligere år. Spesielt arbeidstakere med lederansvar gleder seg over arbeidet.

Blant toppledere og mellomledere er det henholdsvis 81 og 71 prosent som svarer at de alltid gleder seg. Totalt er det kun fire prosent som svarer at de sjelden eller aldri gleder seg til arbeidsdagen.

(NRK)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken!Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS