Seniorprisen-2011
Seniorprisen-2011

Seniorprisen 2011 til St. Olavs Hospital

St. Olavs Hospital i Trondheim har vunnet seniorprisen for 2011. Prisen ble delt ut av statsråd Rigmor Aasrud under den nasjonale IA-konferansen på Lillestrøm i går.

Publisert

Glade prisvinnere (f.v.) Magda Rognskog, Lise Dragset og Heidi Magnussen tok imot prisen, bildet "Møte" av Nico Widerberg. på vegne av St. Olavs Hospital. (Foto: Jan Tveita)

I Helse Midt‐Norge er det slått fast at seniorene er av strategisk betydning, og at erfarne medarbeidere med den kompetansen disse har ervervet seg gjennom et langt yrkesliv, er av stor betydning for at foretakene skal nå sine mål. På denne bakgrunn har St. Olavs Hospital gjort seniorpolitikk til et eget satsingsområde for virksomheten. Nå belønnes helseforetaket med prisen Årets seniorinitiativ 2011 for innsatsen det har nedlagt.

Viktig del av bedriftens verdigrunnlag

Seniorpolitikken ved St. Olavs Hospital bygger på et verdigrunnlag om at seniorene representerer verdifulle ressurser som bidrar til kvalitet og verdiskapning i virksomheten, og har fokus på å motivere flere seniorer til å fortsette lenger i arbeid. St. Olavs Hospital viser gjennom praktisk personalpolitikk at deres ansatte er bedriftens viktigste ressurs.

– Det må også framheves at satsingen har et økonomisk aspekt med en målsetting om økt effektivitet, sier Kari Østerud, direktør i Senter for seniorpolitikk (SSP).

Lederopplæring og involvering

Utvikling av seniorpolitikk ved St. Olavs Hospital har pågått over flere år, med bred involvering fra ledelsen og de tillitsvalgte. Ambisjonen har fra starten vært å styrke motivasjonen til å stå lenger i jobb. Et godt arbeidsmiljø og gode seniorpolitiske tiltak har blitt sett som viktige elementer i dette.

Organisasjonsdirektør Heidi Magnussen uttrykker at det er inspirerende å motta prisen og den er en ekstra motivasjon for det videre arbeidet. Hun ønsker at seniorer skal motiveres til å stå lenger i jobb, og at St. Olavs Hospital skal ha glede av denne arbeidskraften og nyttegjøre seg denne kompetansen på best mulig måte.

Seniortiltak ved St. Olavs Hospital

● Kombinasjon av utviklings‐ og stimuleringstiltak.

● Utviklingstiltakene omfatter seniorkurs, seniorsamtaler, mentor- og fadderordninger og pensjonsinformasjon.

● Felles innføring av fridager for alle over 60 år. Fridagene er ment å stimulere til fortsatt innsats.

● Lederopplæring og regelmessige bevisstgjøringstiltak for ledere og ansatte.

Forbilledlig

Prisen Årets seniorinitiativ er etablert av Senter for seniorpolitikk og tildeles en kandidat som på en forbilledlig måte synliggjør seniorarbeidstakere som en ressurs for norsk arbeids‐ og samfunnsliv, heter det i en pressemelding fra Senter for seniorpolitikk.

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken!Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS