Senior i arbeidslivet
Senior i arbeidslivet

Seniorene vil bidra

Seniorer vil være aktive og til nytte for samfunnet. Derfor er det smart seniorpolitikk og ta dem i bruk.

Publisert

(Ill.foto: Colourbox.com)

Livskvalitet for seniorer har to hovedelementer: helse og meningsfulle gjøremål, skriver forskning.no. Seniorer er definert som alle over 55 år. Og det er forskjell på hva som oppleves som livskvalitet for en 55-åring og en 90-åring. Men helse, tilhørighet og egenverd er en fellesnevner.

Vil være aktive

Blant de yngste er det å være til nytte og bidra med noe meningsfylt viktigst. For de eldste blir helse en mer dominerende faktor. Mye av livsinnholdet dreier seg uansett om aktivitet i en eller annen form.

– Seniorene ønsker å være til nytte, på en tilpasset måte. Men alder og livsform gir ulike ambisjoner, sier seniorrådgiver Håkon Sivertsen, ved Trøndelag Forskning og Utvikling til Forskning.no.

Seniorlivet oppleves godt

En undersøkelse blant 1100 seniorer i Innherred, halvparten yrkesaktive, viser at seniorlivet oppleves godt. Rangert på en skal fra én til ti (best) er gjennomsnittet åtte. Nesten alle føler seg verdsatt. Mange signaliserer positive holdninger til frivillig arbeid som en måte å være til nytte på. Å hjelpe til med praktisk arbeid og å være besøksvenn er de hyppigst nevnte oppgavene. Én av tre vurderer å bytte bosted. Flyttemønsteret er entydig til sentrumsområder og mer lettvinte boformer. Møteplassene endres. Det kan være en utfordring å finne nye måter for sosial omgang. Mange driver fysisk aktivitet. Hovedmotivasjonen er bedre helse og naturopplevelser. En stor andel sier de trener.

It-frustrasjon

Men undersøkelsen viser også at mange seniorer sliter med data og ny teknologi.

– Vi opplever også en viss grad av teknologifrustrasjon og -vegring, sier Sivertsen.

Bruk av data og internett er de tema som flest sier de kunne tenkt seg å lære mer om.

Ulike oppfatninger

Begrepet senior har forskjellig verdi og innhold i ulike aldersgrupper.

– Alle som henvender seg til personer over 55 år, bør tenke nøye gjennom begrepsbruken for å kommunisere godt, sier Håkon Sivertsen.

Ordet senior oppfattes forskjellig, og mange har en negativ oppfatning av det.

Frivillig arbeid

Seniorene er motiverte for frivillige arbeid. Det er begrunnet ut fra å være til nytte for lokalsamfunnet og andre mennesker, og at det er trivelig å gjøre noe i lag med andre.

– Men det er tydelige signaler på at seniorene bør forespørres personlig, før de lar seg rekruttere til frivillig innsats, sier Sivertsen.

Det ligger en vinn-vinn-situasjon i å engasjere seniorer på riktig måte: Gjennom å være til hjelp for andre i lag med andre, sier Sivertsen.

(ANB)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken!Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS