Høyblokken etter bomben 2
Høyblokken etter bomben 2

Terror stopper ikke stortingsmelding

Til tross for at Arbeidsdepartementet er ett av departementene som har blitt hardest rammet av terrorangrepet, er arbeidsmiljømeldingen så å si i rute.

Publisert

Høyblokken etter terrorbomben. (Foto: Even Rise)

Arbeidsdepartementets lokaler i regjeringskvartalet ble totalt rasert under terrorangrepet 22. juli. Departementet kan antakelig ikke flytte tilbake før om et år, skriver LO-aktuelt. Like fullt har departementet nesten klar stortingsmeldingen om arbeidsforhold og arbeidsmiljøet. Etter det LO-Aktuelt forstår, er det eneste som gjenstår, en siste runde i regjeringen før den er klar til å legges fram for Stortinget. Dessuten må meldingen oversettes til nynorsk, noe som også kan forsinke stortingsmeldingen, som er på over 1000 sider.

Arbeidsmiljømeldingen

Stortingsmeldingen har vært kjent som arbeidsmiljømeldingen, men den vil også ta for seg en rekke spørsmål som ligger utenfor arbeidsmiljøloven. Blant annet vil den omhandle sikkerhetsspørsmål i petroleumsvirksomheten og en gjennomgang av hvordan tilsynene arbeider.

Omfatter hele arbeidslivet

I innspurten av arbeidet med meldingen har det vært jobbet med å redusere omfanget. Men det har ikke vært noen lett oppgave når det er hele arbeidslivet som skal beskrives og drøftes.

Stortingsmeldingen skal være en tilstandsrapport om arbeidsforholdene i Norge. Det er første gang det lages en stortingsmelding som systematisk gjennomgår hvordan det står til i norsk arbeidsliv.

Søkelys på useriøse aktører

"

Hanne Bjurstrøm. (Foto: Jan Tveita)

Da arbeidsminister Hanne Bjurstrøm i en kronikk i LO-Aktuelt presenterte arbeidsmiljømeldingen, skrev hun: «Meldingen (vil) særlig ta for seg to hovedproblemstillinger: For det første hvordan få orden på bransjer som er preget av useriøse aktører og dårlige arbeidsforhold. For det andre hvordan arbeidsmiljøet kan bidra på arbeidsplasser med høyt sykefravær.»

Etter dette har Adecco-skandalen gjort at bemanningsbransjen nødvendigvis må bli prioritert i en slik melding.

Kan føre til endringer i AML

I august i fjor varslet arbeidsministeren at høsten 2010 skulle brukes for å gjøre ferdig meldingen, og det var ventet at meldingen skulle legges fram i løpet av våren i år, men Bjurstrøms sykmelding i vinter var med å utsette prosessen.

Stortingsmeldingen kommer ikke til å inneholde konkrete forslag, men på bakgrunn av diskusjonen i kjølvannet av meldingen er det ventet at regjeringen vil komme med flere proposisjoner om endringer blant annet i arbeidsmiljøloven. Spørsmålet er om det er mulig å rekke en slik prosess før stortingsvalget i 2013.

(LO-Aktuelt)

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som sendes ut en gang i uken!Abonnér på HMS-magasinet, og få seks utgaver i året!

"
Powered by Labrador CMS