seniormedarbeider
seniormedarbeider

- Vil pensjoneres på grunn av dårlig helse og mistrivsel

Menn vil helst pensjonere seg på grunn av skrantende helse - mens kvinner pensjonerer seg fordi de er misfornøyd med jobben. Det viser en avhandling ved Jyväskylä Universitet.

Publisert

Kvinner som lever det gode liv ønsker å pensjonere seg tidligere. Arbeidslivet er ikke like viktig for disse kvinnene. (Ill.foto: Colourbox)

Det er nettstedet ledernett.no som skriver dette.

- Jeg tror at det har sammenheng med at mannens jobb er mer fysisk krevende enn kvinnenes. Mennene hadde dessuten generelt dårligere helse. Det virker også som om arbeidsmiljøet er viktigere for kvinnene, sier Monika von Bonsdorff som er økonom og forsker.

Hun har studert finske kommuneansattes pensjonsholdninger, og deres tilbøyelighet til å pensjonere seg over en elleveårsperiode. Drøyt 1000 av de opprinnelige 6200 deltakerne var da fortsatt i arbeidslivet.

Sviktende helse og mistrivsel

Mens mennene svarte at de ville slutte å jobbe på grunn av dårlig helse, oppga kvinner misnøye med arbeidssituasjonen, eller manglende engasjement i jobben som årsak til at de ville pensjonere seg.

Den finske studien viste også aldersforskjeller. For eldre personer var for eksempel lønn avgjørende for viljen til å jobbe lengre.

Kvinner med det gode liv

Familiesituasjonen spiller også en rolle i forhold til det å pensjonere seg. Kvinner som var fornøyd med sitt liv funderte oftere over det å pensjonere seg enn andre kvinner.

– De vil gjøre noe annet enn å jobbe når de blir eldre. De har gode relasjoner til sin mann og har ofte barnebarn som de vil være sammen med, sier Monika von Bonsdorff.

Samtidig fant enslige kvinner jobben som en viktig kilde til sitt velbehag.

– For dem er jobben mye viktigere, spesielt når det blir eldre, sier hun.

Eldrebølgen kommer

Flere studier viser at tilbøyeligheten til å pensjonere seg påvirker den faktiske pensjonsalderen. Personer som vil pensjonere seg gjør det også – tidligere enn andre.

Finland har samme problem som i Sverige. Ikke minst innen den offentlige sektoren. En stadig økende andel av eldre i befolkningen vil føre til en knapphet i arbeidskraft når stadig færre personer skal ta vare på flere.

Dette fremtidsproblemet har kommet litt i skyggen av finanskrisen påpeker Bonsdorff.

Står og faller på et godt lederskap

Monika von Bonsdorffs resept handler om lederskap. Ved å ta hensyn til de ulike aldersgruppers behov kan man få ansatte til å arbeide lengre og trives bedre på jobben.

– Et godt lederskap er en allmenn sak her. Det er viktig å få i gang kommunikasjonen mellom de ulike aldersgruppene slik at vi kan snakke om vanskelige temaer, uavhengig av alder. Kanskje kan man også endre på arbeidet til vedkommende. Når man blir elder bruker man lengre tid på å hente seg inn igjen. Det gjelder å ta dette på alvor og å vise hensyn sier hun.

Hold deg oppdatert med vårt gratis nyhetsbrev som blir sendt ut en gang i uken!

"
Powered by Labrador CMS