Femtiårig-arbeidstaker.jpg
Femtiårig-arbeidstaker.jpg

Flere eldre står lenger i arbeid

Beregninger utført av NAV viser at forventet pensjoneringsalder for 50-åringer økte fra 63,5 år i 2001 til 64 år i 2008.

Publisert

Forventet pensjoneringsalder for 50-åringer økte fra 63,5 år i 2001 til 64 år i 2008. (Ill. foto: Colourbox.com)

Dette skriver nettstedet seniorpolitikk.no. Da avtalen om et inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) ble inngått i 2001, var ett av delmålene å få folk til å utsette tidspunktet for pensjonering. I 2006 ble dette konkretisert til minst seks måneder. Økningen i forventet pensjoneringsalder var på 0,1 år fra 2007 og et halvt år fra 2001.

Er målet nådd?

Betyr dette at delmål 3 i avtalen om inkluderende arbeidsliv (IA-avtalen) er oppnådd?

- Ja, hvis den gode utviklingen fra 2008 holder seg ut 2009. Jeg vil tro at forklaringen er sammensatt, og høykonjunkturen nok har hatt noe å si. Men vi ser også at flere eldre i 67- til 68-årsalderen velger å fortsette i arbeid, samtidig som de tar ut pensjon. Dette skyldes blant annet at de slipper avkortning på pensjonen, sier direktør Hilde Olsen i NAV. For 68-åringene er det nytt fra i år.

Målet er nådd

- Med en forventet pensjoneringsalder for 50-åringer på 64 år er IA-avtalens delmål 3 helt klart oppnådd. Dette er den siste målingen før avtalen går ut. Partene i arbeidslivet har vel signalisert at de ønsker å videreføre IA-avtalen, men det er jo også opp til regjeringen. Avtalen må videreføres dersom også delmål 1 og 2 skal nås, sier Åsmund Lunde, direktør i Senter for seniorpolitikk (SSP).

(seniorpolitikk.no)

"
Powered by Labrador CMS