10. mai er det Verdens aktivitetsdag. Tema for årets markering er fysisk aktivitet for alle. (Ill. foto: Colourbox.com)
10. mai er det Verdens aktivitetsdag. Tema for årets markering er fysisk aktivitet for alle. (Ill. foto: Colourbox.com)

Verdens Aktivitetsdag

10. mai er det Verdens aktivitetsdag. Tema for årets markering er fysisk aktivitet for alle.

Publisert

Helsedirektoratet og WHO utfordrer kommunene til å markere Verdens aktivitetsdag lokalt. Helsedirektoratet har foreslått en rekke aktiviteter som for eksempel turmarsj, ordførerens tur og markering på skoler og i barnehager. Kommunene er en viktig aktør for å følge opp handlingsplanen for fysisk aktivitet 2005-2009.

Minst 30 og 60 minutter

Regelmessig fysisk aktivitet gir bedre helse - både akkurat nå og på litt lengre sikt. Voksne og eldre bør helst være i aktivitet minst 30 minutter hver dag. Aktiviteten kan deles opp i mindre bolker, for eksempel 3x10 minutt eller 2 ganger et kvarter.

Eksempler på aktivitet er rask gange og dans eller andre aktiviteter som er litt anstrengende og hvor du blir andpusten. Barn og unge bør få dobbel dose. 60 minutter om dagen gir god mosjon og bidrar til bedre koordinasjonen.

Sosiale ulikheter

Hvor mye fysisk aktivitet vi driver, er ujevnt fordelt i befolkningen. Tall fra Folkehelseinstituttet viser at halvparten av kvinnene og 36 prosent av mennene med grunnskoleutdanning aldri mosjoner. Dette er dobbelt så mange sammenlignet med de som har høyere utdanning.- Dette er en stor utfordring. Mosjon er like viktig for alle, og de fleste av oss vil ha glede og nytte av å bli mer aktive i hverdagen. Fysisk aktivitet forebygger en rekke helseplager og en person som går fra å være inaktiv til å bli aktiv, kan leve opptil åtte år lenger med bedre helse, sier Henriette Øien, avdelingsdirektør i Helsedirektoratet.

Viktig med grøntareal

- Dessverre er heller ikke mulighetene for å utfolde seg rettferdig fordelt. De som trenger mest drahjelp for å komme i gang, har ofte dårlig mulighet der de bor. Med grøntarealer eller gang og sykkelveier i nærheten, er det lettere å være aktiv, sier ØienGode nærmiljø og inkluderende aktivitetstilbud er viktig for å øke aktiviteten. Mye kan gjøres for å gjøre det attraktivt å være fysisk aktiv. Handlingsplanen Sammen for fysisk aktivitet har 108 ulike tiltak som skal bidra til å gjøre det enklere å være fysisk aktiv. Åtte departementer står bak handlingsplanen.Siden aktivitetsdagen i år faller på pinseaften har flere kommuner valgt å markere dagen 8. eller 9. mai.

Sjekk mosjonsvanene i ditt fylke her: http://www.1-2-30.no/bedrehelse/aktuelt/article180494.ece?id=180494 " Last ned handlingsplanen her: http://www.1-2-30.no/bedrehelse/handlingsplanen/ Lær mer om aktivitet og få gode tips på: www.1-2-30.no

"
Powered by Labrador CMS