Ryggplager 1
Ryggplager 1

Muskel- og skjelettplager Norges vanligste arbeidssykdom

Over halvparten av alt sykefravær i Norge skyldes muskel- og skjelettplager, og over 20 prosent av befolkningen opplever store helsebelastninger på jobb. Disse opplysningene er hentet fra Arbeidstilsynets nye faktasamling som skal legge grunnlaget for tilsynets prioriteringer de neste fire årene.

Publisert

Selv om Arbeidstilsynet merker seg en svak nedgang i sykefraværet, er tilsynet bekymret over den økende andelen arbeidstakere med muskel- og

skjelettplager, opplyser NTB. Det har blitt den viktigste årsaken til utstøting fra arbeidslivet. Sykdommen florerer i yrker som består av tungt fysisk arbeid, skift, nattarbeid eller vaktturnuser.

Vår ustabile mentale helse

I tillegg til de fysiske plagene er arbeidstakernes mentale helse blitt mer ustabil med årene. 18 prosent av sykepengetilfellene hos kvinner kommer fra psykiske plager, mens blant menn er tallet 16 prosent. 5 prosent opplever å bli mobbet på arbeidsplassen.

Kjemisk og biologisk eksponering

En annen kampsak for Arbeidstilsynet de kommende årene er kjemisk og biologisk eksponering. Tilsynet antar at over 13 prosent av arbeidsstokken, i over halve arbeidstiden, er utsatt for skadelige kjemikalier. Ifølge Kreftregisteret er det årlig 400 dødsfall grunnet kjemikalier. 50 på grunn av radon, og 120 på grunn av asbest. I tillegg anslår Norsk forening for lungemedisin at 177 dør årlig av kreft.

Arbeidsulykker

Det anslås at tallet på årlige arbeidsulykker ligger rundt 78 000, og de som skader seg mest er kvinner i helsesektoren. På andreplass kommer menn i bygg- og anleggsbransjen. Bønder topper statistikken over dødsulykker med 11,4 per 100 000 arbeidstaker.Frisør er det yrket i Norge der arbeidstakerne slutter tidligst. De fleste gir seg før fylte 28. (NTB)

Powered by Labrador CMS