HMS- Skilt
HMS- Skilt

Sikre arbeidsplassen - utform dine egne HMS skilt

HMS-Skilt AS lager skilt til bygg- og anleggsplasser for å bidra til et sikrere arbeidsmiljø.

Publisert

Daglig leder Vigdis Hagen fikk ideen til firmaet HMS-Skilt AS for to år siden under en ferietur til Italia. Der ble hun oppmerksom på hvor godt skiltet historiske bygninger under restaurering ble.

Denne ideen utviklet hun videre da hun kom hjem til Norge, og nå selger firmaet skilt til flere bygg- og anleggsplasser. De har også bygget opp en egen internettside hvor det er enkelt å bestille skilt.

Følger lover og regler

Skiltene er utviklet med bakgrunn i Byggherreforskriften som blant annet tar for seg personlig verneutstyr, påbuds- forbuds- og aktsomhetsbestemmelser. På anleggsplasser skal det alltid lages planer og regler for å ivareta helse, miljø og sikkerhet (HMS-plan).

- Selv om forskriften gir et strengt pålegg om gjøre planen kjent, kan det være vanskelig på en stor byggeplass å nå ut til alle, eller at informasjon lett blir glemt. I tillegg er språk ofte en utfordring. Dette kan føre til uaktsomhet og ulovlig atferd, og følgene kan være alvorlige ulykker, sier Hagen.

- HMS ansvarlig er personlig ansvarlig for det som skjer på byggeplassen. Ved å sette opp et skilt ved inngangen, som er synlig for alle, overholder de opplysnings- og informasjonsplikten.

Skiltbibliotek

"

På internettsiden har firmaet lagt ut et eget skiltbibliotek med delskilt som blir kontinuerlig oppdatert etter hvert som utvalget øker. Disse er delt inn i fire kategorier; påbud-, forbud-, fare- og tekstskilt.- Det spesielle med skiltbiblioteket er at kundene kan gå inn og få oversikt over alle de tilgjengelige skiltene, og ut ifra dem lage et sammensatt skilt som passer best for deres behov.

Rask levering

Gründeren forteller at produksjonsprosessen er rask og enkel.- Vi har standardskilt på lager og andre skilt bestilles enkelt på nettet. Leveringstiden er 3-6 uker.Foreløpig er det byggeplasser på Østlandet som kan benytte tjenesten, men Hagen forteller at de vil utvide til andre deler av landet hvis etterspørselen fortsetter å øke.

Powered by Labrador CMS