Oljeplattform cb523747 L
Oljeplattform cb523747 L

Dramatisk økning i hørselsskader

Petroleumstilsynet registrerte i fjor mer enn dobbelt så mange hørselsskader blant offshorearbeidere enn året før. Tilsynet vil nå vurdere støyreduserende tiltak.

Publisert

Petroleumstilsynets risikonivåprosjekt (RNNP) viser en kraftig økning i plager knyttet til hørsel og øresus blant offshorearbeiderne - Vi finner høye støynivåer på offshoreinstallasjonene, og antallet registrerte hørselsskader er mer enn doblet det siste året, fra 261 i 2006 til 595 tilfeller i 2007, sier sjefsingeniør Øyvind Lauridsen i Petroleumstilsynet (Ptil), til Petromagasinet. Lauridsen forklarer at den dramatiske økningen delvis skyldes at ikke alle selskapene har hatt tilstrekkelige rutiner for rapportering av støyskader, og at de i fjor foretok en opprydningsjobb.

Én ny hørselsskade hver dag

Hørselsskader kan også skyldes andre forhold, men Ptil legger til grunn at minst

halvparten av skadene skyldes støyeksponering i arbeidet. - Det betyr at nesten hver dag får en oljearbeider skadet hørselen på jobb, sier Lauridsen. Petroleumstilsynet påpeker at det trolig er betydelig underrapportering av hørselsskader, særlig i kontraktørsegmentet, og at seleksjonsmekanismer også kan skjule skader.

Høyt støynivå

Store arbeidstakergrupper i petroleumsvirksomheten utsettes daglig for et høyt støynivå og risikoen for å utvikle hørselsskader er betydelig.- De fleste stillingskategorier offshore er utsatt for et høyere støynivå enn kravet i HMS-regelverket. Derfor er de avhengig av å bruke hørselsvern for å forebygge skader, sier Lauridsen. Samtidig påpeker han at hørselsvern har klare begrensinger som forebyggende tiltak: - Hørselvern gir ikke totalbeskyttelse mot støy. Øreklokkene sitter ikke alltid tett nok, og folk løfter i blant hørselvernet når noen snakker til dem. Det kan være nok til å få en livsvarig hørselsskade, sier han. Ifølge Lauridsen er særlig folk som jobber nær turbiner eller produksjonsrør, samt overflatebehandlerne, utsatt for høye støynivåer.

Risikoreduserende tiltak

Petroleumstilsynet understreker i sin rapport at det er behov for raske risikoreduserende tiltak mot støy.- Vi har et arbeid på gang. På enkelte installasjoner vil det blant annet komme spesiallagde støygardiner i områder med mye støy. Vi vil også vurdere verneutstyr og arbeidsmetoder for å redusere antallet hørselsskader, sier Lauridsen. Han forklarer at en hørselsskade er alvorlig, fordi den er kronisk og forringer livskvaliteten til den som er rammet. (Petromagasinet)

Powered by Labrador CMS