Sidevind

At arbeidsmiljøarbeidet seiler i sidevind, innebærer at arbeidsmiljøspørsmål er prioriterte og at man raskt forsøker å løse problemer. Foretaket tar også ansvar for helseproblemer som kommer inn "fra siden".

Publisert Sist oppdatert

Les også: Slik blir fremtiden arbeidsmiljø

"

Virksomhetene tar et helhetsgrep på den ansattes livssituasjon og anser at det lønner seg å eliminere uheldige helsefaktorer både i og utenfor arbeidstiden. De har også en forståelse for at medarbeiderne kan satse mer eller mindre på jobben i ulike faser av livet, avhengig av hvordan livssituasjonen ellers ser ut. Et 24 timerssamfunn Den globale økonomiske veksten er god. Selv om en del arbeidsplasser ryker innledningsvis, øker tilbudet av kvalifiserte jobber, ikke minst i tjenesteytende sektor.

Globalisering og rask tv-utvikling gir et 24-timerssamfunn der alle forsøker å leve et aktivt liv og stiller store krav til jobb og fritid. Søvn og avkopling har lav prioritet og stadig flere får problemer med å få livskabalen til å gå opp. Sliter med grensesetting Arbeidsmiljøarbeid betraktes som lønnsomt og prioriteres, men virksomhetene sliter med å trekke en klar grense for sitt ansvar i helsespørsmål. Problemet med grensesetting forsterkes ved at den tradisjonelle velferdsstaten senker ambisjonsnivået.

For å få sin egen virksomhet til å fungere smertefritt, tvinges ledelsen til å ta større ansvar for friskvern, sykemelding, svenskopplæring og videreutdannelse. Rasjonerer arbeidstidenUlike deler av næringslivet håndterer livspuslespillet på ulike måter. Offentlig sektor forsøker å rasjonalisere arbeidstiden og er en pådriver i utviklingen mot å se arbeid og fritid som en helhet, siden dette er det dens beste måte å konkurrere med privat sektor om arbeidskraften. Økt fleksibilitet Store virksomheter forsøker først og fremst å rasjonalisere fritiden for å maksimere utnyttelsen av arbeidskraften. Hos småbedrifter flyter derimot arbeidstid og fritid sammen. Dette gir økt fleksibilitet, men stiller også høyere krav til at bedriften og medarbeiderne setter grenser.