Verneombudshjelm_S
Verneombudshjelm_S

Kartlegger verneombud

Hvordan skal verneombudsrollen være i fremtiden? SINTEF er i gang med en stor studie. Bli med og si din mening!

Publisert Sist oppdatert

Arbeidslivet er i endring, men hva med verneombudene? SINTEF er igang med en stor forskningsstudie for å kartlegge hvordan verneombudene oppfatter sitt verv og hvilke utfordringer de møter.

Undersøkelsen gjennomføres av SINTEF Teknologi og samfunn på oppdrag for LO og NHO, men alle verneombud oppfordres til å stemme, uavhengig av om de har en tilknytning til LO eller bedrifter som er medlem i NHO. Ikke minst er det viktig med en bred representasjon fra alle yrkesgrupper, både de som sitter i tradisjonelle utfordringer og de som forsøker å finne sin plass i vår tids "nye" yrker.

Bli med og si din mening på www.sintef.no/verneombud!

"