Musikk på jobben
Musikk på jobben

Vi jobber bedre til musikk

Musikk på arbeidsplassen gjør at vi jobber og trives bedre, i alle fall når vi får velge musikken selv, går det fram av en engelsk undersøkelse.

Publisert

Blir musikken påtvunget oss, opplever vi den derimot som skadelig, skriver det svenske arbeidsmiljømagasinet Du&Jobbet. Det er forskeren Anneli Beronius Haake fra Universitetet i Sheffield som har undersøkt effekten av å høre på musikk under arbeidet. Hun har intervjuet 295 ansatte i Storbritannia. De hadde ulike yrker, men arbeidet alle på kontor.

80 prosent lytter til musikk på jobben

80 prosent av dem lyttet til musikk mens de arbeidet. De syntes at de jobbet bedre og trivdes bedre av å høre på musikk. De ble snillere mot kundene i telefonen og kunne være mer positive også i stressende situasjoner.

"

Påtvunget musikk virker forstyrrende

Men det gjaldt vel å merke bare om de fikk velge musikken selv. Når du tvinges til å lytte til musikk andre velger for deg, får musikken motsatt effekt. Da oppleves den som forstyrrende.

Musikk til rutineoppgaver

Vanligst er det å lytte til musikk på reiser, når du gjør rutineoppgaver, surfer på nettet eller skriver e-post. Heldigvis det sjeldnere at du har musikken på når du snakker med kolleger. De fleste hører på musikken med hodetelefoner.

Stenger støyen ute

De fleste ga uttrykk for at de kunne konsentrere seg bedre når de lyttet til musikk. Da kunne de også stenge støy ute, spesielt de som arbeider i åpne kontorlandskap. Musikken gjør det også lettere å utføre kjedelige rutineoppgaver.(Du&Jobbet)

"