Rehabilitering_cbox
Rehabilitering_cbox

Unik studie om rehabilitering

Kunnskapene om langtidseffektene av rehabilitering er i dag mangelfulle. Nå skal professor Irene Jensen ved Karolinska Institutet følge opp hva som har hendt 12 år etter en rehabiliteringsinnsats for personer i helse- og omsorgsyrkene.

Publisert Sist oppdatert

Datainnsamlingen begynte i 1995 og studiegruppen utgjør et verdensunikt materiale, ettersom den inkluderer alle med ryggproblemer i én spesifikk yrkesgruppe. Det vanlige er å utgå fra pasienter som søker eller er under behandling. Resultatet fra studien kommer derfor til å være generaliserbar for ansatte i helse- og omsorgsyrkene.

Forskerne skal også se på forskjeller mellom menn og kvinner. Tidligere studier tyder på at utfallet av rehabiliteringen avhenger av viser forskjeller mellom kjønnene.

Jensen og hennes gruppe skal også undersøke om det finnes noen sammenheng mellom kronisk ikke-spesifikk smerte, andre helseplager og for tidlig død. Enkelte andre studier tyder på at det finnes en slik sammenheng, mens andre studier tyder på at det ikke finnes.

Forskningen finansieres av forsikringsselskapet AFA Försäkring, les mer.

"