Brosjyre_Byggmesterforbundet
Brosjyre_Byggmesterforbundet

Ny brosjyre for utenlandske arbeidstakere

"Velkommen som arbeidstaker i Norge" er en brosjyre som er laget på polsk, estisk, latvisk, lithauisk, engelsk, russisk og norsk. Brosjyren, som retter seg mot utenlandske arbeidstakere i Norge, presenterer de viktigste sakene de bør kjenne til av rettigheter og plikter.

Publisert Sist oppdatert

Byggenæringens Landsforening (BNL), Norsk Arbeidsmandsforbund, Fellesforbundet, Maskinentreprenørens Forbund, og Arbeidstilsynet har utarbeidet brosjyren "Velkommen som arbeidstaker i Norge".Brosjyren tar for seg forhold på byggeplass og hva som gjelder overfor myndighetene. Her er eksempler på arbeidsavtaler, boforhold, reiser, kost og losji. Viktige forhold i Arbeidsmiljøloven forklares på en lettfattelig måte.