Mann med pc cb853501
Mann med pc cb853501

It-endringer krever tid

Mindre bedrifter som innfører it-endringer, må avsette tilstrekkelig med tid og ressurser til forandringene. Ellers kan arbeidsmiljøet bli forverret.

Publisert Sist oppdatert

Lasse Lychnell, doktorand ved Handelshögskolan i Stockholm har studert hvordan forandringer i datasystemene påvirker små virksomheter.

– De har begrensede ressurser men også større fleksibilitet. Du kan nærmest samle alle ansatte på kjøkken og si "nå skal vi jobbe slik isteden". Kan skjære seg– Men det finnes også en risiko for å starte it-forandringer med for høye ambisjoner, som virksomheten senere ikke klarer å håndtere, sier Lasse Lychnell.

Faren er da at de ansatte ikke stoler på teknikken, noe som kan gi både unødvendig stress og dobbeltarbeid.

– Målet er jo at arbeidet skal gå lettere med teknikken. Paradoksalt kan det altså bli motsatt.Alle må få uttale segEn forutsetning for å lykkes med å forandre it-systemene, er å satse tilstrekkelig med tid og ressurser på dette arbeidet.

– Når problem dukker opp skal de løses så fort som mulig. Det er viktig at ulike perspektiv og synspunkter fra de ansatte kommer fram. Her har ledelsen et ansvar for å skape et klima som gjør det gjør det mulig for alle å uttale seg, sier Lasse Lychnell. Innflytelse og engasjementTorbjörn Lind er prosjektleder for Users Award, en brukerorganisasjon som ble startet i 1998 av det svenske LO och TCO for å påvirke it-utviklingen på svenske arbeidsplasser.

Gjennom en årlig prisutdeling er han med å løfte fram virksomheter som lykkes.

– Både kunder og brukerne på arbeidsplassene er fornøyde med disse virksomhetene. Felles for dem er at de ansatte har hatt stor innflytelse på datasystemene og de har skapt et engasjement. Det har ført til at de ansatte synes det er gøy med it, påpeker Torbjörn Lind.

I de – mange – tilfellene der brukerne ikke har vært delaktige, kan han påvise en økning i stressrelaterte problemer hos de ansatte, som søvnløshet, vondt i nakke, skuldre eller rygg.

– De små virksomhetene lykkes nok likevel bedre med ansatteinnflytelsen enn de store. Det har forståelig nok en direkte virkning på stressbildet, sier Torbjörn Lind.

Kilde: Tidningen Arbetsliv

"