Dataskjerm laptop (Illustrasjon: Simon Sakkestad Storebakken)
Dataskjerm laptop (Illustrasjon: Simon Sakkestad Storebakken)

På dataskjermer jorden rundt

En halv milliard databrukere jorden rundt bruker TCO-merkede dataskjermer som verktøy på arbeidsplasser, skoler og i hjemmet.

Publisert

Takket være TCOs kvalitets- og miljømerking av dataskjermer har strålingen fra skjermene blitt halvert på 15 år, og utslippene av bromerte flammehemmere har minsket med 50 000 tonn, eller en hel oljetanker. Energi tilsvarende fire svenske kjernekraftverk er blitt spart bare i løpet av 2006. Nå lanseres boken om TCO-merkingens historie.

Kvalitetsmerking av bildeskjermer

Om en bildeskjerm er merket TCO, kan du være sikker på at den tilfredsstiller høye krav når det gjelder strålenivå, bildekvalitet og energisparing. Over 7000 bildeskjermmodeller er sertifisert av den faglige organisasjonen TCO siden 1993, da den første merkingen ble lansert. Hvert år produseres rundt 150 millioner bildeskjermer. Halvparten av dem, ca. 75 millioner, er TCO-sertifisert.

Boken om TCO

Nå lanseres boken Global standard - om hvordan TCO-logoen havnet på dataskjermer jorden rundt, skrevet av Per-Erik Boivie, tidligere utviklingssjef på TCO, og initiativtakeren til og ildsjelen bak TCO-merkingen.

Hør om TCO på HMS-messen

Både boken og TCO-merkingen blir det anledning til å høre mer om på HMS-messen i Oslo Spektrum 9. og 10. mai. TCO Development deltar med seminar og utstilling med temaet: Det mobile arbeidslivet - teknologiske eksempler og menneskelige hensyn.

Stråling er aktuell problemstilling

Uroen for stråling fra dataskjermer og syns- og belastningsskader hos titusener av mennesker på 1980- og 1990-tallet var opprinnelsen til merkingen. - Spørsmålet om stråling er høyaktuell. Vi tilbringer mer tid enn noensinne foran våre datamaskiner og mobiltelefoner. Gjennom web-TV og streaming ser stadig flere på TV på pc-en, og nå er TV også på vei inn i mobiltelefonen. Risikoen for å utsettes for stråling døgnet rundt er større enn noensinne, sier Sture Nordh, leder for TCO.

TCO verner mennesker og miljø

I forbindelse med lanseringen av boken har TCO laget en rapport om de konkrete resultater på miljø- og helseområdet som merkingen har ført til:œ Mennesker og miljø er blitt spart for ca 50 000 tonn helse- og miljøfarlige bromerte flammehemmende midler. Det tilsvarer en hel oljetanker.œ Energisparingen gjennom de energieffektive skjermene beregnes bare i løpet av 2006 til 25 terawattimer, noe som tilsvarer fire kjernekraftreaktorer av svensk normalstørrelse. Det finnes ca 400 reaktorer i drift i verden i dag.œ TCO-sertifiseringen sparte bare i fjor inn ca 25 millioner tonn karbondioksid, noe som tilsvarer nesten halvparten av de svenske utslippeneœ Skjermene er blitt brukertilpasset ved at kravene til bildekvalitet settes mye høyere enn gjeldene internasjonal standard. Det har bidratt til færre synsproblemer og belastningsskader og bidrar til høyere produktivitet.œ Skjermene er blitt lavstrålende. De elektriske og magnetiske feltene er kraftig redusert sammenlignet med de strålenivåer som var vanlige i 1991. Det handler om en reduksjon på mellom fem og ti ganger for de elektriske feltene og en reduksjon til halvparten for de magnetiske feltene. œ Kravet for sertifisering har økt gradvis og utfordret industrien til å utvikle stadig mer energieffektive og bruker- og miljøtilpassede produkter.

Enestående samarbeid

TCO-sertifiseringen kom i gang som et unikt samarbeid mellom TCO, Nutek og Svenska Naturskyddsföreningen. Denne samarbeidsmodellen mellom to folkebevegelser og en myndighet burde kunne kopieres på andre utfordringer innenfor miljø- og helseområdet, eksempelvis klimaendringene, mener Sture Nordh.

Må tenke helhet

- Klimaspørsmålet må løses gjennom teknologiutvikling og endring av forbruks- og produksjonsmønster. Vi må begynne å tenke i større perspektiv og i nye samarbeidskonstellasjoner. Endimensjonalt perspektiv og særinteresser må vike for et helhetssyn. Her kan arbeidet med TCO-merkingen brukes som modell, sier han.

Energieffektivisering på dagsordenen

- Kunnskapen om energieffektivisering burde kunne bli et viktig eksportprodukt, kanskje til og med en ny basisindustri. TCO vil gjerne bidra med erfaringer i denne sammenhengen, sier Sture Nordh.

Presenteres for FN

Per-Erik Boivies bok Global standard kommer til å bli presentert for FNs kommisjon for bærekraftig utvikling i New York i begynnelsen av mai. Da er boken også tilgjengelig på engelsk. TCO-merkingen utføres av TCO Development. For mer informasjon om TCO-merkingen, se www.tcodevelopment.com

"
Powered by Labrador CMS