Vindstille

Det er vanskelig å motivere arbeidsmiljøarbeid, som sliter med å bevege seg fremover. Dels fordi ingen lykkes med å vise lønnsomheten av det og dels fordi sammenhengen mellom arbeidsmiljøfaktorer på arbeidet og helsefaktorer på fritiden er så uklar.

Publisert Sist oppdatert

Les også: Slik blir fremtidens arbeidsmiljø

"

Når virksomhetene ikke lengre føler at de kan påvirke den ansattes helsesituasjon, velger de - så langt som mulig - bort risikogrupper.Tross hard konkurranse klarer den svenske økonomien seg forholdsvis bra internasjonalt og lønningene holdes oppe. Dette skyldes at alle arbeider mer fleksibelt, raskere, hardere og fremfor alt mer. Det harde klimaet tvinger fram prioriteringer og stadig mer ansvar flyttes fra samfunnet og virksomheten over på individet. Hver enkelt må ta et økt ansvar for barneomsorg og stell av eldre slektninger. Virtuelle avstands plasserVirtuelle avstandsarbeidsplasser er vanlige og vi forventes å stille opp når som helst. Samtidig gjøres private ærend i "arbeidstiden", hvilket gjør at det blir stadig vanskeligere å skille mellom arbeid og fritid. Mange slites av å få livspuslespillet til å gå opp.Helse blir en klassemarkør, der skillelinjen går mellom den fremgangsrike karrierejegeren som blir belønnet med eller har råd til å kjøpe seg god helse - og den utbyttbare som får klare seg som best han kan. Vær tilgjengeligKravene til fleksibilitet og tilvenning øker graden av korte, prosjektbaserte ansettelser. Du må hele tiden være tilgjengelig for nye arbeidsgivere. Dette gjør du ved å ligge nesten konstant ute på internett med CV, helseopplysninger, lønnsønsker og tidligste startdato for ny ansettelse.Når du ikke er i arbeid, forsørger du deg på arbeidsledighetstrygd eller via tilfeldige jobber i offentlig sektor, som fungerer mer eller mindre som en oppbevaringsanstalt. Forverrer situasjonenStore eksportvirksomheter har fortsatt mange av de klassiske arbeidsmiljøproblemene. Samtidig har det oppstått en mengde nye, som stress, utrygghet og frustrasjon over ikke å kunne påvirke sin egen arbeidssituasjon.Offentlig sektor bidrar til å forverre situasjonen, de har dårlige tider og er skviset på budsjettene. I mindre, tjenesteproduserende virksomheter, forventes det at de ansatte stiller opp når måtte behøves og arbeidstakeren må selv ta ansvaret for sitt arbeidsmiljø.