Febersyk-v2
Febersyk-v2

Raskere tilbake til arbeid

Arbeidstakere som er sykmeldt, kan få raskere sykehusbehandling eller rehabilitering.

Publisert Sist oppdatert

For at sykmeldte skal kunne komme raskere tilbake til arbeid, innføres en ordning med kjøp av helse- og rehabiliteringstjenester, skriver www.arbeidstilsynet.no.

Dette betyr at arbeidstakere som er sykmeldt kan få raskere sykehusbehandling eller rehabilitering.

Bevilger 604 millioner

" Ordningen kalles Raskere tilbake, og er en oppfølging av Sykefraværsutvalgets arbeid. Regjeringen har bevilget 604 millioner kroner for å kjøpe helse- og rehabiliteringstjenester som skal bidra til rask tilbakevending til arbeid. Målgruppen er arbeidstakere som er helt eller delvis sykmeldt, eller som står i fare for å bli det.

Les mer om tilbudet på NAVs nettsider www.nav.no.

"