Medvind

Arbeidsmiljøarbeidet har støtte i ledelsen og virksomhetene arbeider forebyggende, konsekvent og langsiktig med arbeidsmiljøspørsmål. Ledelsen ser en klar kopling mellom et godt arbeidsmiljø, produktivitet, kvalitet og økonomi.

Publisert Sist oppdatert

Les også: Slik blir fremtidensarbeidsmiljø

"

Det finnes et tydelig skille mellom arbeidstid og fritid. Virksomheten konsentrerer seg om helseproblemer som oppstår i arbeidstiden, mens individ og samfunn aktivt tar et ansvar for helseproblemer utenfor jobben. Lønningene øker Den globale veksten er god og konkurransen om arbeidskraften hardner, noe som gjør at lønningene øker og Sverige får det vanskeligere å konkurrere om attraktiv arbeidskraft.

Jobben blir mer faglig krevende og mange enklere jobber forsvinner på grunn av automatisering. Den offentlige sektoren vokser og finner metoder som gjør at den kan eksportere sine tjenester innen helse, skole og offentlig forvaltning. Dette styrker den svenske økonomien. Setter grenser Reaksjonen mot et stadig mer stressende tempo slår gjennom og fenomener som slow food og tidsluksus blir tydeligere som idé i virksomhetene.

Det store politiske spørsmålet er om vi skal bryte jobbspiralen og gjenskape det gode livet. Vi lærer oss å håndtere det stresset som er skapt av informasjonsteknologien og skaper struktur og system for å sette grenser mellom arbeid og fritid. Stresset minkerUtviklingen er på mange måter positiv for medarbeiderne. Stresset minker når arbeidsoppgavene blir tydeligere og alle vet når et oppdrag er "ferdig". Samtidig fører slanking og spesialisering til at virksomhetene blir mer sårbare for fravær. Dette bidrar til at muligheten for personlig frihet minker. Ser på ansatte som maskinerMange organisasjoner begynner å se sine ansatte som maskiner - på godt og vondt. Det blir naturlig å investere i de ansatte for å høyne produktiviteten. Kompetanseutviklingen skjer på områder som har direkte innflytelse på den ansattes arbeidsinnsats. Et forbilde for andre sektorer Den høyautomatiserte og konkurranseutsatte prosess- og verkstedsindustrien leder arbeidet med å forbedre arbeidsmiljøet. Den fungerer som et forbilde for andre sektorer ved at medarbeiderne utvikles til å være unike, ikke-utbyttbare ressurser.

Statusen i offentlig sektor høynes, både fordi mer krevende og kunnskapsrike medborgere stiller økte krav til offentlig service og fordi offentlig sektor begynner å eksportere sine tjenester.

I mindre virksomheter, som ofte er knoppskytinger fra offentlig sektor eller store foretak, finnes mulighet for å utnytte kreative ideer som ikke får plass i de store bedriftene.