Kastevind

I kastevind er det vanskelig å arbeide langsiktig med arbeidsmiljøet. Hvor mye og hva som satses, avhenger av vindretning og vindstyrke, det vil si konjunkturene og hvilke arbeidsmiljøproblemer som er løftet fram i øyeblikket.

Publisert

Les også: Slik blir fremtidens arbeidsmiljø

"

Virksomhetene konsentrerer seg om problemer som er tydelig relatert til arbeidssituasjonen og arbeider verken forebyggende eller med underliggende årsaker. Problemer løses i takt med at de dukker opp og tyngdepunktet ligger på rehabilitering og å få medarbeiderne raskt tilbake i arbeid.Setter lønningene under pressGlobalisering og kvartalskapitalisme setter lønningene under press, gjør gamle jobber i industrien overflødige og gir mer kortsiktig tenkning. Nye jobber er hovedsakelig lokale jobber i tjenestesektoren, der den globale konkurransen ikke er like sterk. Bemmaningsbransjen vokserBemanningsbransjen vokser. I den lokale tjenestesektoren er det vanlig at arbeidstakere må ha flere deltidsjobber, noe som gjør ansvaret for arbeidsmiljøet mer utydelig.Hvor mye og hva virksomhetene satser på i arbeidsmiljøet, avhenger av konjunkturene og hvilke arbeidsmiljøproblemer som er løftet fram i øyeblikket. Problemer løses i den takt de kommer. Ulykker, media, fagforeningskonflikter og konsumentprotester setter agendaen for arbeidsmiljøarbeidet. Oppstått nye arbeidsmiljøproblemer Mange av de klassiske arbeidsmiljøproblemene er fortsatt til stede - spesielt i mindre virksomheter. Men det har også oppstått mange nye arbeidsmiljøproblemer, ikke minst psykososiale problemer koplet til stadige omorganiseringer, underbemanning og et stadig hardere press i arbeidslivet. Trusler og vold blir stadig vanligere på mange arbeidsplasser.