Klokkestyrt hverdag (Colourbox)
Klokkestyrt hverdag (Colourbox)

Helsefarlig 24-timers samfunn

Det åpne samfunn, heldøgnssamfunnet, er en fare for folks helse og sosiale liv. Skiftarbeid og altfor lange arbeidsdager øker risikoen for søvnforstyrrelser, hjerteproblem og andre plager viser finsk forskning, skriver Statens arbeidsmiljøinstitutt på sin nettside.

Publisert

Forebygging av trøtthet og utmattelse er en viktig del av arbeidet for å forbedre sikkerhet i arbeidet. Dette gjelder spesielt for skiftarbeidere som for eksempel yrkessjåfører og for prosessovervåkere, leger og andre som jobber i yrker hvor feil i arbeidet på grunn av trøtthet kan få alvorlige konsekvenser.

Arbeidstidsløsninger som fungerer

En fungerende arbeidstidsløsning forutsetter et helhetssyn som tar hensyn til faktorer som helserisiko og muligheten til å få arbeid og privatliv til å passe sammen. Det finske Arbetshälsoinstitutet har nylig gitt ut eksempler på fungerende arbeidstidsløsninger basert på ny forskningsfunn. De beskriver hvordan man går frem for å utvikle arbeidstidsarrangement som fungerer. Den finske forskningen tar opp ulike måter å forebygge trøtthet og ulike metoder å opprettholde årvåkenheten under arbeidet. Undersøkelsen viser også at fleksible arbeidstider utviklet i samarbeid mellom arbeidstaker, arbeidsgiver og bedriftshelsetjenesten forebygger stressrelaterte lidelser.

Mer om saken på STAMIs nettside

"