Hjemmekontor med barn Colourbox
Hjemmekontor med barn Colourbox

Europeisk rekord i hjemmearbeid

Danskene jobber mest hjemmefra.

Publisert Sist oppdatert

Sammenliknet med andre EU-borgere er danskene de som jobber mest hjemmefra. Selv om hjemmekontor får hverdagen til å henge bedre sammen for mange småbarnsfamilier, innebærer det en risiko for at grensene mellom arbeid og privatliv forsvinner, skriver det danske arbeidsmiljømagasinet Arbejdsmiljø.

Hva er konsekvensene

Det gir ro i sjelen hos mange småbarnsforeldre at de har muligheter til å jobbe hjemmefra, men spørsmålet er hvilke konsekvenser det får. Blir det lettere å få arbeidsliv og privatliv til å henge sammen? Og på den annen side: Blir det ikke vanskeligere å sette grensen mellom arbeid og fritid?

En fjerdedel jobber hjemme

Ifølge de årlige arbeidskraftundersøkelsene fra Danmarks Statistik var andelen yrkesaktive dansker som regelmessig eller av og til arbeider hjemmefra, 21 prosent i 2001, mens prosenten i de seneste tre årene har ligget på cirka 25. Tallene gjelder primært de som arbeider 38 timer i uken eller mer, for eksempel akademikere og lærere.

I undervisning og grafisk bransje

I aldersgruppen 18-59 år jobber 8-10 prosent hjemme med pc-arbeid minst sju timer pr. uke. De fleste jobber i undervisningssektoren og i grafisk bransje, men du finner også mange hjemmearbeidere i kontor- og finans.Du kan fordype deg i arbeidsoppgaver Omkring halvparten av både menn og kvinner angir at den viktigste grunnen til å arbeide hjemmefra, er å få hverdagen til å henge bedre sammen. Men det er også for å finne ro til å løse arbeidsoppgaver som krever fordypelse og konsentrasjon.

Kvinner er mest tilfreds

Det viser seg at jo flere timer både menn og kvinner arbeider hjemme, jo større sannsynlighet er det for at de er tilfreds med balansen i livet. Kvinnene er mest tilfreds. Men de mennene som har mulighet til å arbeide hjemmefra, synes faktisk det er mer stressende å få hverdagen til å henge sammen. Trolig skyldes dette at menn har større problemer med å legge fra seg jobben når de kommer hjem. Det å kunne arbeide hjemme, omfatter også muligheten til å sjekke e-post eller gjøre noe annet arbeid ferdig. Mennene har større problemer med å skille mellom familie- og arbeidsliv enn kvinnene.