Mobbing-Colourbox
Mobbing-Colourbox

Konfliktskye ledere skaper mobbing

Det er alvorlig at tyranniske sjefer mobber, men verre når ledere lar ting skure og gå.

Publisert Sist oppdatert

Dette er ett av resultatene en gruppe forskere ved Universitetet i Bergen er kommet fram til i en ny stor undersøkelse om mobbing i norsk arbeidsliv. Bak undersøkelsen, som er en del av et pågående prosjekt, står professorene Ståle Einarsen, Stig Berge Matthiesen og Anders Skogstad.

Konflikter kan utvikle seg til mobbing

Når ledere ikke tar tak i konflikter, men snarere skyver problemene fra seg, kan konfliktene utvikle seg til mobbesaker.

Mobbing fører til mistrivsel på arbeidsplassen

- Når stressfaktorer og konflikter mellom medarbeidere ikke blir tatt hånd om av ansvarlig leder, er risikoen stor for at problemene øker og resulterer i sterk mistrivsel. Det gjelder både dem som er direkte involvert og dem som observerer mobbingen. Derfor bør virksomheter ikke nøye seg med å unngå aggressive og trakasserende ledere. De bør ha minst like stor oppmerksomhet på de negative effektene av skure-og-gå-lederne, sier Anders Skogstad til Aftenposten.

Konfliktfylt og uklar organisering

Ifølge professor Ståle Einarsen oppstår mobbing i første rekke på arbeidsplasser med konfliktfylt eller uklar organisering av arbeidet, og der medbestemmelsen i tillegg er lav. Dette gir et klart signal om hvor innsatsen må rettes inn for å skape et godt arbeidsmiljø med minst mulig mobbing.

Omfanget av mobbing har gått ned

Rundt regnet 4,5 prosent av norske arbeidstakere oppgir at de blir mobbet av og til eller mye og ofte. Dette er en halvering siden forskerne satte i gang dette arbeidet i begynnelsen av 1990-tallet. Det betyr at norsk arbeidsliv stadig blir et bedre sted å være for de fleste. Likevel er fremdeles 17 prosent av norske arbeidstakere i faresonen for mobbing og trakassering.

Satte mobbing på den politiske dagsorden

Kjell Magne Bondevik satte mobbing på den politiske dagsorden i sin tid som statsminister i Bondevik II-regjeringen. Han tok initiativet til kampanjen Jobbing mot mobbing, en kampanje som ble koordinert av Arbeidstilsynet i samarbeid med partene i arbeidslivet. Bondevik sier i en kommentar til Aftenposten at de største utfordringen i dag ligger i det psykososiale arbeidsmiljøet.