stetoskop
stetoskop

HMS har lav status hos sykehusledere

HMS-arbeidet mangler status og anerkjennelse som ledelsesverktøy blant topplederne på norske sykehus, mener Arbeidstilsynet.

Publisert

- Arbeidet med helse, miljø og sikkerhet må forankres og etterspørres på øverste ledernivå. Men det skjer i for liten grad på norske sykehus, hevder Tom Østhagen.

Han er prosjektleder for Arbeidstilsynets store sykehuskartlegging "God Vakt".

Brudd på arbeidsmiljølovenTom Østhagen var invitert til å snakke om de nedslående funnene for en forsamling sykehusansatte, på en konferanse i regi av Norsk Sykehus- og Helsetjenesteforening i forrige uke.

Arbeidstilsynets inspeksjonene i forbindelse med God Vakt-kampanjen avdekket en rekke brudd på arbeidsmiljøloven, og et stort misforhold mellom ressurser og oppgaver. En rekke helseforetak fikk pålegg om utbedringer.

Kunnskapsmangel om HMSHMS-arbeidet er et felt hvor sykehusledelsen må forbedre seg, ikke minst når det gjelder kunnskap.

- På HMS-feltet har vi registrert en ganske stor kunnskapsmangel blant sykehusledere. De mangler også forståelse for hvilke følger stadige omstillinger har for ansatte og arbeidsmiljøet, sa han.

Få legene på banenØsthagen mener det er viktig å få legene på banen i forhold til HMS-arbeidet på sykehusene.

- Det er viktig å få legene til å sette mer fokus på sitt eget arbeidsmiljø, sa Østhagen.

Verneombud med lav statusEt annet problem på mange sykehus er at verneombudfunksjonen har for lav status.

- Men vi ser heldigvis en økende forståelse for verneombudenes rolle, sa Østhagen.