Du er her

Vitamininnsprøytning for arbeidsmiljøet

Her trenger vi en vitamininnsprøytning, tenkte Turid Langli da hun begynte som leder ved Radiologisk avdeling ved Ullevål universitetssykehus.
Av Jan Tveita
Publisert 19.02.2007 14:00

Les også: Tar naturen inn på arbeidsplassen 

"

Sjefen for Sentralradiologisk avdeling ved Ullevål sykehus Turid Langli er veldig opptatt av sine ansattes arbeidsmiljø:

- Folk yter mer når de trives, konstaterer hun. Da hun begynte i jobben ved Ullevål for to år siden, lå sykefraværet ved avdelingen på hele 15 prosent: Det var fullt kjør hele døgnet, minnes hun.

- Folk tok ut tre dagers egenmelding nærmest som rutine etter perioder med svært belastende vakter. For å få bukt med det høye sykefraværet, spurte jeg de ansatte: Hva kan jeg gjøre for at vi skal trives bedre på jobb?

Å bli sett

- Svarene var forskjellige, men tendensen var at folk, både ansatte og pasienter, ønsket å bli sett.

Personalpolitikken må tilpasses enkeltmenneskenes ønsker og behov, og de ansatte må få det utstyret de ber om for å kunne gjøre en god jobb. Vi tok også noen grep for å endre på turnusordningen. Så innførte vi simulert dagslys og grønne planter.

Halverte sykefraværet

- Lys og planter er ikke det eneste saliggjørende, mener Langli, men som én av flere faktorer er det utrolig viktig. Summen av tiltakene førte til at vi halverte sykefraværet i løpet av ett år. Langli kom til Ullevål fra en stilling som sjefradiograf ved Radiumhospitalet, og hun tok med seg de gode erfaringene med lys og planter derfra:

- Ennå har vi ikke fått skiftet ut all belysning, og fremdeles har vi ikke grønne planter overalt. Dette er et budsjettspørsmål, så noe må vi ta over tid. Men jeg har fått gehør fra ledelsen på at vi skal fortsette dette arbeidet, sier hun, og berømmer Ullevål sykehus for å satse på godt arbeidsmiljø.

- Gi folk smidige løsninger i forhold til arbeidstid, gi dem omsorg, blomster, frukt eller lys. At folk blir sett, gjør at de har det bra. Og det er det viktigste på arbeidsplassen, oppsummerer Turid Langli.