Du er her

Ver­ne­hjelm med in­ne­bygd bril­le

En ny ver­ne­hjelm med in­ne­bygd ver­ne­bril­le er ve­sent­lig let­te­re enn tid­li­ge­re mo­del­ler.
Av Anonym
Publisert 21.03.2007 13:54

Inn­ma­ten, som er ut­styrt med ratt­jus­te­ring, har myk pol­string både for­an og bak.

Ver­ne­hjel­men Iris 2 fås i en rek­ke far­ger og har stan­dard slis­se for hør­sels­vern.